Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 14. 10. 2018

Evidovaných tržeb 7 549 miliónů
Evidujících poplatníků 175 478
Přidělených autentizačních údajů 220 594
Vydaných certifikátů 317 882

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 10/2018

Počty tržeb po dnech (říjen)

Počty tržeb po dnech 9/2018

Počty tržeb po dnech (září)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat:

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018,

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017,

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: