Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 22. 1. 2017

Evidovaných tržeb 128,97 miliónu
Evidujících poplatníků 43 689
Přidělených autentizačních údajů 70 938
Vydaných certifikátů 79 887

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 1/2017

Počty tržeb po dnech

Hodinové hodnoty

Průměrná odezva je měřena na úrovni centrálního systému, bez vlivu přenosu po internetu.

Počty tržeb a odezvy po hodinách - 22. 1. 2017

Počty tržeb po hodinách

Počty tržeb a odezvy po hodinách - 21. 1. 2017

Počty tržeb po hodinách

Počty tržeb a odezvy po hodinách - 20. 1. 2017

Počty tržeb po hodinách

Archiv grafů hodinových hodnot: 12/2016, 01/2017.