Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 23. 4. 2018

Evidovaných tržeb 5 353 miliónů
Evidujících poplatníků 168  517
Přidělených autentizačních údajů 210 080
Vydaných certifikátů 296 871

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 4/2018

Počty tržeb po dnech (duben)

Počty tržeb po dnech 3/2018

Počty tržeb po dnech (březen)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat:

01/2018, 02/2018, 03/2018,

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017,

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: