Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 13. 12. 2018

Evidovaných tržeb 8 293 miliónů
Evidujících poplatníků 177 683
Přidělených autentizačních údajů 224 455
Vydaných certifikátů 325 033

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 12/2018

Počty tržeb po dnech (prosinec)

Počty tržeb po dnech 11/2018

Počty tržeb po dnech (listopad)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat:

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018,

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017,

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: