Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 11. 7. 2017

Evidovaných tržeb 1 942 miliónu
Evidujících poplatníků 152 853
Přidělených autentizačních údajů 184 996
Vydaných certifikátů 255 235

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 7/2017

Počty tržeb po dnech (červenec)

Počty tržeb po dnech 6/2017

Počty tržeb po dnech (červen)

Hodinové hodnoty

Průměrná odezva je měřena na úrovni centrálního systému, bez vlivu přenosu po internetu.

Počty tržeb a odezvy po hodinách - 11. 7. 2017

Počty tržeb po hodinách

Počty tržeb a odezvy po hodinách - 10. 7. 2017

Počty tržeb po hodinách

Počty tržeb a odezvy po hodinách - 9. 7. 2017

Počty tržeb po hodinách

Od 1.6.2017 jsme změnili způsob měření odezvy. Původní jediné měření bylo nahrazeno dvěma s vyšší vypovídací hodnotou o vlivu přenosu po Internetu. Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku.

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat: 07/2017, 06/201705/2017, 04/2017, 03/2017, 02/2017, 01/2017, 12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Nacházíte se zde: