Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 26. 2. 2017

Evidovaných tržeb 273,18 miliónu
Evidujících poplatníků 87 829
Přidělených autentizačních údajů 155 024
Vydaných certifikátů 180 323

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 2/2017

Počty tržeb po dnech

Hodinové hodnoty

Průměrná odezva je měřena na úrovni centrálního systému, bez vlivu přenosu po internetu.

Počty tržeb a odezvy po hodinách - 26. 2. 2017

Počty tržeb po hodinách

Počty tržeb a odezvy po hodinách - 25. 2. 2017

Počty tržeb po hodinách

Počty tržeb a odezvy po hodinách - 24. 2. 2017

Počty tržeb po hodinách

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat: 12/2016, 01/2017, 02/2017.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.