Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 7. 2. 2018

Evidovaných tržeb 4 483 miliónů
Evidujících poplatníků 165 227
Přidělených autentizačních údajů 204 418
Vydaných certifikátů 287 871

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 1/2018

Počty tržeb po dnech (leden)

Počty tržeb po dnech 12/2017

Počty tržeb po dnech (prosinec)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat:

01/2018,

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017,

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: