Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 14. 6. 2018

Evidovaných tržeb 6 034 miliónů
Evidujících poplatníků 171 078
Přidělených autentizačních údajů 213 812
Vydaných certifikátů 303 820

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 6/2018

Počty tržeb po dnech (červen)

Počty tržeb po dnech 5/2018

Počty tržeb po dnech (květen)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat:

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017,

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: