Možnosti testování

Možnosti testování v produkčním a neprodukčním prostředí.

  1. Lze zaslat datovou zprávu o evidované tržbě v ostrém módu do produkčního prostředí (určeno pro zasílání evidovaných tržeb poplatníky). Tato zpráva bude uložena do databáze Finanční správy. Tržba bude zahrnuta do součtů a obsažena v přehledu detailních údajů poskytovaných poplatníkovi ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb.
  2. I nadále funguje neprodukční prostředí (Playground) s plnou funkcionalitou (určeno pro vývoj pokladních software).
  3. Lze zaslat libovolnou datovou zprávu o evidované tržbě v ověřovacím módu na produkční i na neprodukční prostředí s plnou funkcionalitou (odpovědí). Tyto zprávy se kontrolují při příjmu, odesílá se odpověď, ale neukládají se v databázi Finanční správy, takže k nim nebude nijak přihlíženo.

Listopad 2016 (pilotní provoz)

Datové zprávy obsahující údaje o evidovaných tržbách, zaslané v listopadu 2016 do produkčního prostředí v ověřovacím módu se v databázích Finanční správy neukládají. Pokud nebyly zaslány v ověřovacím módu, ale v ostrém módu, tak se sice ukládají, ale nebude k nim pro účely kontrol apod. nijak přihlíženo.

Prosinec 2016 a dále

Veškeré datové zprávy obsahující údaje o evidovaných tržbách, které jsou zaslány po 1. 12. 2016 do produkčního prostředí v ostrém módu, jsou považovány za skutečné tržby a ukládají se. Proto by neměly být zasílány hodnoty, které neodpovídají skutečným tržbám.

Tržby, na které se (ještě) nevztahuje povinnost evidovat, mohou být kdykoli evidovány (zasílány) dobrovolně. Poplatník, který se rozhodne evidovat tržby, ačkoli (ještě) nemá tuto povinnost, tím není vázán tak, že by zároveň musel zasílat datové zprávy o všech přijatých tržbách. Může tedy zasílat vybrané tržby a tím si vyzkoušet vše potřebné v předstihu. Může též evidovat všechny uskutečněné tržby, ačkoli některé bude povinen evidovat až později (tj. v některé z dalších fází), zároveň s těmi, které již povinen evidovat je – což může být jednodušší, než u každé tržby rozhodovat, zda již musí být evidována či nikoliv. Totéž platí i o tržbách, které nemusí být evidovány z jiných důvodů, např. protože nesplňují formální znaky evidované tržby, nebo jsou z evidence vyloučeny.

Datové zprávy obsahující údaje o evidovaných tržbách, zaslané po 1. 12. 2016 do produkčního prostředí v ověřovacím módu se stejně jako v listopadu 2016 neukládají, proto jsou vhodné pro testovací účely.

Nacházíte se zde: