Co když něco selže

Přehled možných komplikací při evidenci a jejich řešení.

Co když nejde internet?

V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Co když nejde internet

Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení?

Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. chata v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto tržbách musí odeslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení?

Co když spadne spojení během transakce?

Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k přerušení spojení během transakce (např. se může jednat o výpadek na straně Finanční správy nebo chyby v síti), postupuje podnikatel obdobně jako v případě výpadku internetu, tj. zašle údaje o evidované tržbě serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Co když spadne spojení během transakce?

Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno?

Provést storno je samozřejmě možné. Informace o stornu bude odeslána na server Finanční správy stejným způsobem jako informace o evidované tržbě, jen jako mínusová položka. Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).

Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno?

Co když se mi rozbije pokladna, to budu muset zavřít?

V případě poruchy pokladního zařízení podnikatel sice neplní povinnosti stanovené zákonem o evidenci tržeb (zaslat údaje o tržbě správci daně a vystavit zákazníkovi účtenku), ale i tak může ve své činnosti pokračovat, aniž by byl sankcionován. Musí však prokázat, že učinil vše pro to, aby mohl začít opět co nejdříve evidovat tržby. Po odstranění poruchy na pokladně podnikatel zašle údaje o přijatých platbách (za období poruchy) serveru Finanční správy dodatečně.

Podrobný popis situací při evidenci a postup při řešení