Kdo, co a odkdy?

Přehled povinných subjektů, předmět evidence tržeb a harmonogram spuštění.

Kdo?

Subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice, a to:

  • podnikající fyzické osoby,
  • právnické osoby s podnikatelskou činností.

více naleznete - „Kdo a jaké tržby eviduje?

Kdo?

Co?

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které

  • pocházejí z podnikatelské činnosti,
  • a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou.

Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet. 

více naleznete - „Kdo a jaké tržby eviduje?

Co?

Odkdy?

Podnikatelé se zapojují postupně takto:

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi - od 1. března 2018 - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
  • ve 4. fázi - od 1. června 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

více naleznete - „Odkdy evidovat tržby"

Odkdy?

Nacházíte se zde: