Komunikace s veřejností

Zpětná vazba od veřejnosti je pro nás neocenitelnou pomocí a cestou, jak dále zlepšovat činnost Finanční správy.

Na uvedených odkazech máte možnost nám zaslat dotaz, návrh či podnět k elektronické evidenci tržeb, ověřit si zaevidování tržby dle konkrétní účtenky nebo nás informovat o případech, kdy dochází k porušení zákona.

Naším cílem je zabezpečit správný výběr daní od občanů a firem, abychom zajistili finanční zdroje pro veřejné rozpočty České republiky, krajů a obcí. Bez těchto finančních zdrojů není možné zajistit financování veřejných statků, služeb a transferů, jako například školství, zdravotnictví, důchodů, investic do infrastruktury, obrany státu, a tak dále.

Naší povinností je zajistit dodržování daňových zákonů České republiky. Veškeré informace, které nám sdělíte, nám mohou pomoci v analýze a posouzení, zda k porušování daňových zákonů nedochází a také ke zkvalitňování systému e-tržeb pro jeho uživatele. Vámi poskytnuté informace neslouží jako podklad pro vyměření daně nebo pro zahájení řízení o přestupcích. Tyto informace představují vstupy pro analýzu, na jejímž základě bude rozhodnuto, zda jsou potřebné další kroky k prověření porušování daňových zákonů. Přitom bude posuzováno mnoho aspektů poskytnuté informace, například její důvěryhodnost
a úroveň detailu. Ke zjevně nepravdivým informacím nebude přihlíženo.

Finanční správa všechny poctivé podnikatele ujišťuje, že se hlášení o nevydání účtenky nemůže stát nástrojem nekalého konkurenčního boje proti nim. Vždy bude přihlíženo jak ke kvantitě došlých oznámení, tak bude případné podezření vyhodnocováno v kontextu evidenční aktivity konkrétního subjektu v poměru k relevantnímu tržnímu benchmarku.

Děkujeme.

 

  • NÁVRHY A PODNĚTY
    Chcete-li nám zaslat dotaz, návrh či podnět k elektronické evidenci tržeb, můžete vyplnit obecný kontaktní formulář. Veškeré dotazy vám v co nejkratší možné době zodpovíme. Vaše návrhy a podněty budou využity ke zlepšení činnosti Finanční správy ČR.
  • OVĚŘĚNÍ ÚČTENKY
    Zde můžete ověřit, zda účtenka byla zaevidována.

           

Nacházíte se zde: