Komunikace s veřejností

Zpětná vazba od veřejnosti je pro nás neocenitelnou pomocí a cestou, jak dále zlepšovat činnost Finanční správy.

Na uvedených odkazech máte možnost nám zaslat dotaz, návrh či podnět k elektronické evidenci tržeb, ověřit si zaevidování tržby dle konkrétní účtenky nebo nás informovat o případech, kdy dochází k porušení zákona.

Našim cílem je zabezpečit správný výběr daní od občanů a firem, abychom zajistili finanční zdroje pro veřejné rozpočty České republiky, krajů a obcí. Bez těchto finančních zdrojů není možné zajistit financování veřejných statků, služeb a transferů, jako například školství, zdravotnictví, důchodů, investic do infrastruktury, obrany státu a tak dále.

Naší povinností je zajistit dodržování daňových zákonů České republiky. Veškeré informace, které nám sdělíte, nám mohou pomoci v analýze a posouzení, zda k porušování daňových zákonů nedochází a také ke zkvalitňování systému e-tržeb pro jeho uživatele. Vámi poskytnuté informace neslouží jako podklad pro vyměření daně nebo pro zahájení správního řízení. Tyto informace představují vstupy pro analýzu, na jejímž základě bude rozhodnuto, zda jsou potřebné další kroky k prověření porušování daňových zákonů. Přitom bude posuzováno mnoho aspektů poskytnuté informace, například její důvěryhodnost a úroveň detailu. K zjevně nepravdivým informacím nebude přihlíženo.

Finanční správa všechny poctivé podnikatele ujišťuje, že se hlášení o nevydání účtenky nemůže stát nástrojem nekalého konkurenčního boje proti nim. Vždy bude přihlíženo jak ke kvantitě došlých oznámení, tak bude případné podezření vyhodnocováno v kontextu evidenční aktivity konkrétního subjektu v poměru k relevantnímu tržnímu benchmarku.

Děkujeme.

 

  • NÁVRHY A PODNĚTY
    Chcete-li nám zaslat dotaz, návrh či podnět k elektronické evidenci tržeb, můžete vyplnit obecný kontaktní formulář. Veškeré dotazy vám v co nejkratší možné době zodpovíme. Vaše návrhy a podněty budou využity ke zlepšení činnosti Finanční správy ČR.
  • OVĚŘĚNÍ ÚČTENKY
    Zde můžete ověřit, zda účtenka byla zaevidována.

Nacházíte se zde: