Oznámení k produkčnímu prostředí

Oznámení a další informace o provozu produkčního prostředí.

 • 6.10.2017 Dne 18.10.2017 v ranních hodinách mezi 7:00 a 8:00 dojde k obnově podpisového certifikátu I.CA na produkčním prostředí příjmu tržeb. Nový podpisový certifikát je stejně jako stávající vydán I.CA s atributem "O = Česká republika - Generální finanční ředitelství". Obdobná změna proběhla 30.5.2017 na Playground.
 • 20.6. 2017 Byly zveřejněny další vzorové Příklady naplnění položek datové zprávy II pro různé typy tržeb a situací. Navazují na předchozí Příklady naplnění položek datové zprávy I, zveřejněné v únoru 2017.
 • 26.5.2017 V ranních hodinách mezi 6:00 a 7:00 dojde k obnově SSL certifikátů certifikační autority GeoTrust pro domény prod.eet.cz a pg.eet.cz.
 • 31.3. 2017 Seminář pro vývojáře k elektronické evidenci tržeb: zkušenosti z druhé vlny evidence tržeb. Registrace nutná! Účast zdarma. Pozvánka, program.
 • 27.2. 2017 Byl zveřejněn dokument Informace pro vývojáře pokladních zařízení EET.
  Dokument určený vývojářům pokladních zařízení shrnuje před startem druhé vlny EET zkušenosti s nejzávažnějšími problémy při evidenci tržeb poplatníků z první vlny EET, typicky způsobenými chybnou implementací nebo konfigurací na straně pokladny. Uvedeným tématům byl věnován workshop pro vývojáře 16.12.2016, jehož prezentace i videozáznam jsou dostupné. Zkušenosti z lednového a únorového provozu ukazují, že valná část problémů již byla ve většině implementací vyřešena. Před startem druhé, výrazně masivnější vlny, je přesto vhodné jim věnovat pozornost a připravit se na případné řešení obdobných problémů u nových zákazníků v březnu.
 • 20.2. 2017 Byly zveřejněny vzorové příklady naplnění položek datové zprávy pro různé typy tržeb a situací.
 • 20.12.2016 Byly zveřejněny materiály z druhého semináře pro vývojáře k elektronické evidenci tržeb.
 • 16.12.2016 od 9 do 11 hodin proběhne na Finančním úřadě pro hlavní město Prahu ve Štěpánské ulici již druhý Seminář pro vývojáře k elektronické evidenci tržeb. Registrace nutná!
 • 27.11.2016 Upravena kontrola atributů typu boolean (overeni, prvni_zaslani). Pokladní SW, které zasílají údaje v rozporu se specifikací (zasílají kromě hodnoty i mezeru/y) mohou obdržet odlišnou odpověď, než před úpravou.
 • 11.11.2016 Konfigurace HTTPS protokolů na produkčním prostředí neodpovídala přesně popisu rozhraní a dlouhodobému nastavení Playgroundu. 10.11.2016 v pozdních odpoledních hodinách došlo k opravě, konfigurace nyní odpovídá popisu rozhraní a konfiguraci Playgroundu, proti které byly řešení pokladních systémů testovány.
  V souladu s popisem rozhraní jsou povoleny pouze protokoly TLS1.1 a vyšší.
 • 10.11.2016 Některé hodnoty atributu overeni byly systémem vyhodnocovány nepřesně. Došlo k opravě, která zajistila, že se nyní posuzují správně:
  • zprávy s hodnotou true nebo 1 se považují za ověřovací mód,
  • zprávy s hodnotou false nebo 0 (a také zprávy bez tohoto atributu) se považují za skutečné zaslání evidované tržby.
 • 4.11.2016 Změny v produkčním prostředí z pátku 4.11., přibližně od 22 hodin
  • Některé konkrétní datové zprávy byly odmítány s chybou 8 (a to i opakovaně), ačkoli byly korektní. Došlo k úpravě rozhraní, která zajistila, že tyto zprávy jsou již přijímány.
  • Některé datové zprávy, které nedodržovaly přesně standard WS-Security byly systémem původně přijímány. Došlo k úpravě rozhraní z bezpečnostních důvodů, která může u těchto zpráv způsobit, že nadále budou odmítány s chybou 4. Nyní je nutno využívat plnou navigaci po dokumentu zprávy a to včetně použitých namespace
 • 1.11.2016 - Byl zahájen pilotní provoz produkčního prostředí. Na stránce Technická specifikace byly zveřejněny přístupové a provozní informace k produkčnímu prostředí.
 • 6.10.2016 - Finanční správa plánuje spuštění pilotního provozu produkčního prostředí k 1. listopadu 2016 ve verzi rozhraní kompatibilní se stávající verzí 3. Nepředpokládá se nasazení jiné nekompatibilní verze rozhraní na produkční prostředí před 1. prosincem 2016.
  Na produkčním prostředí bude přístupové URL rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

Nacházíte se zde: