Oznámení k testovacímu prostředí (Playground)

Oznámení a další informace o provozu testovacího prostředí (Playground).

 • 30.5.2017 V podvečerních hodinách kolem 18:00 dojde k obnově podpisového certifikátu I.CA na Playground. Nový podpisový certifikát je opět kvalifikovaným podpisovým certifikátech I.CA, ale vzhledem ke změně root certifikátů I.CA (viz http://www.ica.cz/Korenove-certifikaty) je podepsaný jiným rootem CA. Na druhé straně tím dojde k sjednocení stavu s produkčním prostředím. V obou prostředích budou podpisové certifikáty podepsány stejným rootem CA.
 • 26.5.2017 V ranních hodinách mezi 6:00 a 7:00 dojde k obnově SSL certifikátů certifikační autority GeoTrust pro domény prod.eet.cz a pg.eet.cz.
 • 21.2.2017 Dnes večer mezi 18:00 a 24:00 dojde ke krátké odstávce Playgroundu z důvodů nasazení aktualizace firmware XML akcelerátoru.
 • 4.1.2017 Plánovaná změna Certifikační autority Playground.
  V návaznosti na dřívější oznámení o zavedení nové dlouhodobé certifikační autority "EET CA1 Playground" (CN= ET CA 1 Playground) bude ke dni 6.1.2017 ukončena podpora původní dočasné certifikační autority "CA PG" (CN = GFR EET test CA 1). Datové zprávy podepsané certifikáty vydané certifikační autoritou "CA PG" budou od této změny odmítány s chybou 4 (Neplatny podpis SOAP zpravy).

  Informace o certifikační autoritě EET CA1 Playground jsou obsaženy v souboru "Neprodukční prostředí (Playground) v3.1 – Přístupové a provozní informace". Certifikáty EET CA1 Playground jsou vydávány speciální instancí certifikační autority vydávající produkční certifikáty, což zaručuje maximální možnou míru kompatibility struktury a obsahu certifikátů s produkčním prostředím. Vzorové testovací datové zprávy publikované v říjnu 2016 jsou již podepsané novou certifikační autoritou EET CA1 Playground.
  Odkaz na sadu publikovaných certifikátů – viz oznámení ze 14.11.2016 o kousek níže.
 • 27.11.2016 Upravena kontrola atributů typu boolean (overeni, prvni_zaslani). Pokladní SW, které zasílají údaje v rozporu se specifikací (zasílají kromě hodnoty i mezeru/y), mohou obdržet odlišnou odpověď, než před úpravou.
 • 14.11.2016 - Prvotní certifikáty pro neprodukční prostředí (Playground) budou platné pouze dokonce roku 2016. Nové certifikáty pro Playground jsou již od října k dispozici zde: EET_CA1_Playground_v1.zip. Zajistěte si jejich včasnou výměnu.
 • 10.11.2016 - Některé hodnoty atributu overeni byly systémem vyhodnocovány nepřesně. Došlo k opravě, která zajistila, že nyní posuzují správně:
  • zprávy s hodnotou true nebo 1 se považují za ověřovací mód,
  • zprávy s hodnotou false nebo 0 (a také zprávy bez tohoto atributu) se považují za skutečné zaslání evidované tržby 
 • 7.11.2016 - Změny v neprodukčním prostředí z pondělí 7.11., ve večerních hodinách
  • Některé konkrétní datové zprávy byly odmítány s chybou 8 (a to i opakovaně), ačkoli byly korektní. Došlo k úpravě rozhraní, která zajistila, že tyto zprávy jsou již přijímány.
  • Některé datové zprávy, které nedodržovaly přesně standard WS-Security byly systémem původně přijímány. Došlo k úpravě rozhraní z bezpečnostních důvodů, která může u těchto zpráv způsobit, že nadále budou odmítány s chybou 4. Nyní je nutno využívat plnou navigaci po dokumentu zprávy a to včetně použitých namespace. 
 • 11.10.2016 - na stránce Technická specifikace byl zveřejněn popis rozhraní verze 3.1, kompatibilní s předchozí verzí 3.0. 
 • 10.10.2016 ve večerních hodinách byla instalována na Playground verze 3.1. Na Playgroundu byla dále zprovozněna podpora nové dlouhodobé certifikační autority "EET CA1 Playground". Původní dočasná certifikační autorita "CA PG" bude podporována do 31.12.2016. 
 • 6.10.2016 - Nejpozději 10. října 2016 bude na Playground nasazena nová verze rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb, verze 3.1. Jedná se o kompatibilní změnu ke stávající verzi 3.0. Změna nevyžaduje rekompilaci a reinstalaci software pokladních zařízení. Rekompilace a reinstalace je nutná pouze v případě zájmu o nové funkce rozhraní.
  Verze rozhraní 3.1 nahradí stávající verzi 3.0 na přístupovém URL Playground https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3
  Beze změny budou rovněž identifikátory XML namespace.

  Současně s nasazením verze 3.1 dojde na Playground k ukončení provozu verze 2.0.

  Změny ve verzi 3.1 oproti verzi 3.0:

  • maximální velikost položky „porad_cis“ (pořadové číslo účtenky) navýšena na 25 znaků
  • do odpovědi v ověřovacím módu doplněna varování shodná s ostrým módem
  • úpravy popisu rozhraní
 • 6.10.2016 - Finanční správa plánuje spuštění zkušebního provozu produkčního prostředí k 1. listopadu 2016 ve verzi rozhraní kompatibilní se stávající verzí 3. Nepředpokládá se nasazení jiné nekompatibilní verze rozhraní na produkční prostředí před 1. prosincem 2016.

  Na produkčním prostředí bude přístupové URL rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3

 • 15.8.2016 - Na stránce Technická specifikace v sekci "IT/Vývojáři" zveřejněna verze 3.0 dokumentu "Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb" a související dokumenty. Zároveň byla spuštěna verze 3.0 Playgroundu na URL https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3. Pro hladký přechod na novou verzi bude do 10.9.2016 podporován paralelní provoz předchozí verze rozhraní na původním URL https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v2.

  Sekce Nejčastější dotazy vývojářů byla doplněna o kategorii "Podpora Playgroundu".

 • 1.8.2016 - V průběhu měsíce srpna dojde ke zveřejnění nové verze dokumentu „Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“ (verze 3). Souběžně bude také aktualizován dokument „Popis položek datové zprávy a příklady situací při evidenci tržeb“.

  Změny v dokumentaci si vyžádají úpravy Playgroundu.

  Spuštěním nové verze Playgroundu současně zůstane zachován provoz verze stávající po dobu jednoho měsíce, tj. budou provozovány obě verze souběžně.

  Změny:

  • Zasílání informací o nalezených nekritických chybách v potvrzovací zprávě.
  • Upřesňující a doplňující informace v jednotlivých bodech dokumentu „Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“.
 • 13.6.2016 - Testovací prostředí (Playground) bylo spuštěno dne 13.6.2016. Informace potřebné pro použití testovacího prostředí jsou uvedeny v sekci "IT/Vývojáři" - "Technická specifikace".

Nacházíte se zde: