Oznámení pro vývojáře

Oznámení o provozu a informace pro vývojáře software pro EET.

 • 1. 2. 2018 Na webu jsou vystaveny materiály ze semináře pro vývojáře, který proběhl 15.1. 2018 v Praze. Na semináři zazněla témata:
  • aktuální provoz příjmu tržeb a informace k certifikátům,
  • technické chyby v datových zprávách a pravidla pro správné zasílání,
  • věcné chyby při evienci tržeb, zda a jak je napravovat,
  • jaké změny v EET nastanou v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu,
  • problematika zastoupení a pověření při evidenci tržeb,
  • zkušenosti a změny v Účtenkovce.
  Publikovány jsou všechny prezentace, fotografie a video se záznamem akce.
 • 13. 12. 2017 Dne 15. ledna 2018 pořádáme další seminář pro vývojáře pokladního software s evidencí tržeb. Místo, čas, program a registrační mail najdete v pozvánce na seminář.
 • 12. 12. 2017 Další seminář pro vývojáře se uskuteční 15. ledna 2018. Program: aktuální informace, zkušenosti z 1. a 2. fáze a doporučení, dotazy a diskuze. Témata, která by Vás v rámci semináře zajímala, nám můžete zaslat do 20.12.2017 na email seminareet@mfcr.cz. Pozvánka.
 • 16.11.2017 v ranních hodinách bude instalována aktualizace Playground, bez očekávaných funkčních dopadů na koncová zařízení.
 • 9.10.2017 Dne 18.10.2017 v ranních hodinách mezi 7:00 a 8:00 dojde k obnově dojde k obnově podpisového certifikátu I.CA na produkčním prostředí příjmu tržeb. Nový podpisový certifikát je stejně jako stávající vydán I.CA s atributem "O = Česká republika - Generální finanční ředitelství". Obdobná změna proběhla 30.5. na Playground.
 • 8.10.2017 Oznámení pro vývojáře budou nyní prezentovány na této jedné stránce. Původní rozdělení zpráv podle prostředí (produkční a Playground) nemá již takový význam jako při náběhu systému.
 • 15.7.2017 Dne 30.6. 2017 proběhl další seminář pro vývojáře. Více informací a materiály ke stažení najdete ve zveřejněné novince.
 • 20.6.2017 Byly zveřejněny další vzorové Příklady naplnění položek datové zprávy II pro různé typy tržeb a situací. Navazují na předchozí Příklady naplnění položek datové zprávy I zveřejněné v únoru 2017.
 • 30.5.2017 v podvečerních hodinách kolem 18:00 dojde k obnově podpisového certifikátu I.CA na Playground. Nový podpisový certifikát je opět kvalifikovaným podpisovým certifikátech I.CA, ale vzhledem ke změně root certifikátů I.CA (viz http://www.ica.cz/Korenove-certifikaty) je podepsaný jiným rootem CA. Na druhé straně tím dojde k sjednocení stavu s produkčním prostředím. V obou prostředích budou podpisové certifikáty podepsány stejným rootem CA.
 • 26.5.2017 v ranních hodinách mezi 6:00 a 7:00 dojde k obnově SSL certifikátů certifikační autority GeoTrust pro domény prod.eet.cz a pg.eet.cz.
 • 31.3.2017 Seminář pro vývojáře k elektronické evidenci tržeb: zkušenosti z druhé vlny evidence tržeb. Registrace nutná! Účast zdarma. Pozvánka, program.
 • 27.2.2017 byl zveřejněn dokument Informace pro vývojáře pokladních zařízení EET. Dokument určený vývojářům pokladních zařízení shrnuje před startem druhé vlny EET zkušenosti s nejzávažnějšími problémy při evidenci tržeb poplatníků z první vlny EET, typicky způsobenými chybnou implementací nebo konfigurací na straně pokladny. Uvedeným tématům byl věnován workshop pro vývojáře 16.12.2016, jehož prezentace i videozáznam jsou dostupné.
 • 20.2.2017 byly zveřejněny vzorové příklady naplnění položek datové zprávy pro různé typy tržeb a situací.
 • 4.1.2017 Plánovaná změna Certifikační autority Playground
  V návaznosti na dřívější oznámení o zavedení nové dlouhodobé certifikační autority "EET CA1 Playground" (CN= ET CA 1 Playground) bude ke dni 6.1.2017 ukončena podpora původní dočasné certifikační autority "CA PG" (CN = GFR EET test CA 1). Datové zprávy podepsané certifikáty vydané certifikační autoritou "CA PG" budou od této změny odmítány s chybou 4 (Neplatny podpis SOAP zpravy).
  Informace o certifikační autoritě EET CA1 Playground jsou obsaženy v souboru "Neprodukční prostředí (Playground) v3.1 – Přístupové a provozní informace". Certifikáty EET CA1 Playground jsou vydávány speciální instancí certifikační autority vydávající produkční certifikáty, což zaručuje maximální možnou míru kompatibility struktury a obsahu certifikátů s produkčním prostředím. Vzorové testovací datové zprávy publikované v říjnu 2016 jsou již podepsané novou certifikační autoritou EET CA1 Playground.
  Odkaz na sadu publikovaných certifikátů – viz oznámení ze 14.11. 2016 níže.
 • 20.12.2016 byly zveřejněny materiály z druhého semináře pro vývojáře k elektronické evidenci tržeb, který proběhl 16.12. 2016.
 • 16.12.2016 od 9 do 11 hodin proběhne na Finančním úřadě pro hlavní město Prahu ve Štěpánské ulici již druhý Seminář pro vývojáře k elektronické evidenci tržeb. Registrace nutná!
 • 14.11.2016 Prvotní certifikáty pro neprodukční prostředí (Playground) budou platné pouze dokonce roku 2016. Nové certifikáty pro Playground jsou již od října k dispozici zde: EET_CA1_Playground_v1.zip. Zajistěte si jejich včasnou výměnu.
 • 11.11.2016 Konfigurace HTTPS protokolů na produkčním prostředí neodpovídala přesně popisu rozhraní a dlouhodobému nastavení Playgroundu. 10.11.2016 došlo k opravě, konfigurace nyní odpovídá popisu rozhraní a konfiguraci Playgroundu, proti které byly řešení pokladních systémů testovány.
  V souladu s popisem rozhraní jsou povoleny pouze protokoly TLS1.1 a vyšší.
 • 1.11. 016 byl zahájen pilotní provoz produkčního prostředí. Na stránce Technická specifikace byly zveřejněny přístupové a provozní informace k produkčnímu prostředí.
 • 11.10.2016 byl na stránce Technická specifikace zveřejněn popis rozhraní verze 3.1, kompatibilní s předchozí verzí 3.0.
 • 10.10.2016 ve večerních hodinách byla instalována na Playground verze 3.1. Na Playgroundu byla dále zprovozněna podpora nové dlouhodobé certifikační autority "EET CA1 Playground". Původní dočasná certifikační autorita "CA PG" bude podporována do 31.12.2016.
 • 6.10.2016 Nejpozději 10. října 2016 bude na Playground nasazena nová verze rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb, verze 3.1. Jedná se o kompatibilní změnu ke stávající verzi 3.0. Změna nevyžaduje rekompilaci a reinstalaci software pokladních zařízení. Rekompilace a reinstalace je nutná pouze v případě zájmu o nové funkce rozhraní.
  Verze rozhraní 3.1 nahradí stávající verzi 3.0 na přístupovém URL Playground https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3
  Beze změny budou rovněž identifikátory XML namespace.
  Změny ve verzi 3.1 oproti verzi 3.0:
  • maximální velikost položky „porad_cis“ (pořadové číslo účtenky) navýšena na 25 znaků
  • do odpovědi v ověřovacím módu doplněna varování shodná s ostrým módem
  • úpravy popisu rozhraní
 • 6.10.2016 Finanční správa plánuje spuštění zkušebního provozu produkčního prostředí k 1. listopadu 2016 ve verzi rozhraní kompatibilní se stávající verzí 3.
  Na produkčním prostředí bude přístupové URL rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3.
 • 15.8.2016 byla na stránce Technická specifikace v sekci "IT/Vývojáři" zveřejněna verze 3.0 dokumentu "Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb" a související dokumenty.
 • 15.8.2016 byla spuštěna verze 3.0 Playgroundu na URL https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3.
  Sekce Nejčastější dotazy vývojářů byla doplněna o kategorii "Podpora Playgroundu".
 • 1.8.2016 V průběhu měsíce srpna dojde ke zveřejnění nové verze dokumentu „Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“ (verze 3). Souběžně bude také aktualizován dokument „Popis položek datové zprávy a příklady situací při evidenci tržeb“.
  Změny v dokumentaci si vyžádají úpravy Playgroundu.
  Změny:
  • Zasílání informací o nalezených nekritických chybách v potvrzovací zprávě.
  • Upřesňující a doplňující informace v jednotlivých bodech dokumentu „Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“.
 • 13.6.2016 - Testovací prostředí (Playground) bylo spuštěno dne 13.6.2016. Informace potřebné pro použití testovacího prostředí jsou uvedeny v sekci "IT/Vývojáři" - "Technická specifikace".

Nacházíte se zde: