Přebytky ze zahrádek

Specifika evidování v případě prodeje přebytků ze zahrádek.

Pro posouzení, zda evidovat tržby pocházející z prodeje přebytků ze zahrádek je rozhodné, zda má takový prodej formu příležitostné činnosti nebo formu podnikání. Příležitostná činnost evidenční povinnosti podléhat nebude. Pokud by ale šlo o podnikání, byť nepravidelné, pak se povinnost evidence tržeb bude vztahovat i na tyto prodejce. To, zda jde o podnikání či nikoliv, by měli prodejci přebytků ze zahrádek vědět už dnes, kvůli plnění povinností podle zákona o daních z příjmů.

Pokud si však nebudou jistí, mohou se obrátit na finanční úřad, který jim pomůže problém posoudit. Správce daně na základě údajů uvedených v žádosti posoudí, zda jsou dané tržby s přihlédnutím ke všem podmínkám evidovanými tržbami či nikoliv a vydá závazné posouzení, zda má či nemá tržby z některé své činnosti evidovat. Tato žádost bude podléhat správnímu poplatku ve výši 1000 Kč a lze ji podat nejdříve 3 měsíce před zahájením evidence tržeb, tj. nejdříve 1. září 2016.