Zkušenosti ze zahraničí

10.03.2016

Zavedení evidence tržeb v České republice předcházela důkladná analýza a srovnání těchto systémů, kam patří jak on-line model fungující právě v Chorvatsku, tak off-line modely (registrační pokladny), či kombinace obojího.

Některá z forem evidence tržeb funguje v 17 zemích Evropské unie. Jedná se o Itálii, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Belgii, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Švédsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko a Kypr a Chorvatsko. Pro segment taxislužby funguje evidence tržeb v Německu. Od roku 2016 zavádí evidenci tržeb Rakousko a Slovinsko.

I v takové zemi, jako je Švédsko, kde je platební morálka daňových subjektů na mnohem vyšší úrovni a objem šedé ekonomiky je nižší než v ČR, došlo po zavedení evidence tržeb (formou registračních pokladen) v roce 2010 k nárůstu vykazovaných tržeb v průměru o 5,2 %. Daňové inkaso vzrostlo v přepočtu o cca 8,1 mld. Kč.

Chorvatský on-line model se ukázal jako jednoznačně nejefektivnější, nejméně zneužitelný a z mikroekonomického hlediska nejméně nákladný. Je to nový a moderní systém, který od ledna 2013 úspěšně funguje v Chorvatsku, v roce 2016 byl zaveden ve Slovinsku, v určité formě funguje v Maďarsku, k registračním pokladnám tento systém přidalo v roce 2015 také Slovensko. Další státy o něm uvažují.

Ukazuje se, že země, které evidenci tržeb zavádějí později, mohou využít nejnovější moderní technologie lépe než tradiční západní země, které své systémy budovaly již před mnoha lety.