Základní informace

Základní informace o evidenci tržeb.

Legislativa

Zákon a jeho znění.

Chci vědět více

Proč evidence tržeb?

Hlavní důvody pro zavedení evidence tržeb.

Chci vědět více

Jak to funguje?

Způsob fungování systému evidence tržeb.

Chci vědět více

Kdo, co a odkdy?

Povinné subjekty, předmět evidence tržeb a harmonogram.

Chci vědět více