Základní kroky k evidenci tržeb

Jednotlivé kroky poplatníků před zahájením evidence tržeb.

 1. Zjistím si, zda mám povinnost evidovat tržby
  Povinnost evidovat tržby má poplatník, který přijímá „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem, která zahrnuje příjem z podnikání a nevztahuje se na ni výjimka. Evidenci tržeb naopak nepodléhají platby realizované přímo převodem z účtu na účet nebo inkasem. Více: „Kdo a jaké tržby eviduje
 2. Ověřím si, odkdy budu evidovat
  Evidence tržeb bude spuštěna postupně, ve 4 fázích. Poplatník vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zařadí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE. Od toho se pak odvíjí vznik povinnosti poplatníka zahájit evidenci tržeb. Není podstatné, zda tržby pochází z hlavní či vedlejší podnikatelské činnosti. Více: „Odkdy evidovat tržby
 3. Zvážím, zda mohu tržby evidovat ve „zjednodušeném režimu“
  Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby, ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu může poplatník evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečně kvalitní internetové připojení.  Více: „Způsoby evidence a účtenka
 4. Pokud nemám, pořídím si nezbytné vybavení pro evidenci
  K tomu, aby poplatník mohl elektronicky evidovat tržby, si bude moci zvolit zařízení odpovídající jeho podnikatelské činnosti (pokladna, ale např. i starší počítač, tablet nebo mobilní telefon propojený s tiskárnou). Zařízení musí být technicky vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě na Daňový portál a vystavilo účtenku zákazníkovi. Poplatník si může pořídit takové zařízení, které plně vyhovuje jeho podnikatelské činnosti, neboť zákon použití žádného konkrétního zařízení nepředepisuje. Více: „Vybavení pro evidování tržeb“           
 5. Zařídím si přístup do webové aplikace Elektronická evidence tržeb a certifikát
  Před zahájením evidence tržeb poplatník požádá Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. Po přihlášení si poplatník v aplikaci Elektronická evidence tržeb zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení. Funkčnost je možné otestovat v pilotním režimu. Více: „Před zahájením evidence tržeb

  …a mohu začít evidovat.

Nacházíte se zde: