Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 16. 2. 2020

Evidovaných tržeb 13 381 miliónů
Evidujících poplatníků 193 624
Přidělených autentizačních údajů 264 705
Vydaných certifikátů 484 525

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 2/2020

Počty tržeb po dnech (únor)

Počty tržeb po dnech 1/2020

Počty tržeb po dnech (leden)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat (opendata):

01/2020.

01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019,
07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019.

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018.

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017.

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: