Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 20. 5. 2019

Evidovaných tržeb 10 096 miliónů
Evidujících poplatníků 183 947
Přidělených autentizačních údajů 234 977
Vydaných certifikátů 357 610

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 5/2019

Počty tržeb po dnech (květen)

Počty tržeb po dnech 4/2019

Počty tržeb po dnech (duben)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat (opendata):

01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019.

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018.

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017.

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: