Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 2. 11 2020

Evidovaných tržeb 15 737 miliónů
Evidujících poplatníků 200 362
Přidělených autentizačních údajů 294 169
Vydaných certifikátů 547 110

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 10/2020

Počty tržeb po dnech (říjen)

Počty tržeb po dnech 9/2020

Počty tržeb po dnech (září)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat (opendata):

01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020
07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020.

01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019,
07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019.

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018.

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017.

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: