Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 1. 7. 2021

Evidovaných tržeb 17 468 miliónů
Evidujících poplatníků 200 942
Přidělených autentizačních údajů 296 086
Vydaných certifikátů 557 913

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 6/2021

Počty tržeb po dnech (červen)

Počty tržeb po dnech 5/2021

Počty tržeb po dnech (květen)

Počty tržeb po dnech 4/2021

Počty tržeb po dnech (duben)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat (opendata):

01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021.

01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020
07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020.

01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019,
07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019.

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018.

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017.

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: