Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 4. 1. 2021

Evidovaných tržeb 16 222 miliónů
Evidujících poplatníků 200 557
Přidělených autentizačních údajů 294 611
Vydaných certifikátů 549 741

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 12/2020

Počty tržeb po dnech (prosinec)

Počty tržeb po dnech 11/2020

Počty tržeb po dnech (listopad)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat (opendata):

01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020
07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020.

01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019,
07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019.

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018.

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017.

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: