Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 16. 6. 2019

Evidovaných tržeb 10 437 miliónů
Evidujících poplatníků 184 920
Přidělených autentizačních údajů 236 603
Vydaných certifikátů 347 262

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 6/2019

Počty tržeb po dnech (červen)

Počty tržeb po dnech 5/2019

Počty tržeb po dnech (květen)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat (opendata):

01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019.

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018.

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017.

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: