Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 3. 5. 2022

Evidovaných tržeb 19 567 miliónů
Evidujících poplatníků 201 254
Přidělených autentizačních údajů 297 013
Vydaných certifikátů 568 919

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 4/2022

Počty tržeb po dnech (duben)

 

Počty tržeb po dnech 3/2022

Počty tržeb po dnech (březen)

 

Počty tržeb po dnech 2/2022

Počty tržeb po dnech (únor)

 

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat (opendata):

01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022.

01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021,
07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/202111/202112/2021.

01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020
07/2020, 08/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020.

01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019,
07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019.

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018.

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017.

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: