Informace o provozu

Statistická data o evidovaných tržbách.

Souhrnné hodnoty ostrého provozu

Aktualizace ke konci dne 10. 11. 2019

Evidovaných tržeb 12 255 miliónů
Evidujících poplatníků 189 745
Přidělených autentizačních údajů 247 057
Vydaných certifikátů 387 532

Denní hodnoty

Počty tržeb po dnech 11/2019

Počty tržeb po dnech (listopad)

Počty tržeb po dnech 10/2019

Počty tržeb po dnech (říjen)

Hodinové hodnoty

Archiv grafů hodinových hodnot včetně strukturovaných dat (opendata):

01/2019, 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019,
07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019.

01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 06/2018,
07/2018, 08/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 12/2018.

01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017,
07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017.

12/2016.

Pozn.: Strukturovaná data jsou k dispozici vždy až za celý ukončený měsíc.

Měření lokální odezvy probíhá přímo na centrálním systému bez vlivu přenosu po sítích. Měření zahraniční odezvy testuje odezvu včetně vlivu přenosu po Internetu ze serveru umístěného v Holandsku

Nacházíte se zde: