Stravování

Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin

Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb.

Tento materiál slouží jako pomůcka pro zatřídění některých činností poplatníků pro účely postupného náběhu evidence tržeb dle § 37 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“).

Ustanovení § 37 ZoET upravuje přechodný režim vybraných evidovaných tržeb po nabytí účinnosti tohoto zákona. Poplatník vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou, a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dále jen „NACE“).

Podnikatel může vykonávat jednu nebo více činností popsaných v jednotlivých oddílech klasifikace NACE. V situacích, kdy dochází k prodeji potravin (jídla a nápojů), pak mohou tyto činnosti naplňovat kritéria pro zařazení do oddílů NACE 10 a 11, NACE 47 a NACE 56 a okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby plynoucí z jednotlivých činností tak může být rozdílný.

Nacházíte se zde: