Výměna certifikátů

Blíží se období, kdy může končit platnost některých pokladních certifikátů, které používáte pro evidenci tržeb. Vydané pokladní certifikáty mají platnost 3 roky.

Pokud jste si tedy například zřizovali pokladní certifikát v posledním čtvrtletí roku 2016, bude jeho platnost končit v posledním čtvrtletí 2019 apod. Po vypršení platnosti certifikátu nebude systém evidence tržeb přijímat datové zprávy podepsané neplatným certifikátem. Pokud si tedy pokladní certifikát ve svém pokladním zařízení nevyměníte včas za nový, nebudou po vypršení platnosti certifikátu vaše tržby zaevidovány.

Veškeré činnosti spojené s pokladním certifikátem se provádí ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále MOJE daně (www.mojedane.cz).

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na to, že výše uvedené se týká zejména obecných kroků prováděných ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb. S dotazem, jak nainstalovat pokladní certifikát do konkrétního pokladního zařízení, je třeba se obrátit přímo na dodavatele Vašeho pokladního zařízení. Případně mohou být tyto informace uvedeny v návodu k pokladnímu zařízení.

V případě problémů při generování pokladních certifikátů ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb, resp. v případě jiných problémů spojených s pokladními certifikáty, se můžete obrátit na technickou podporu aplikací Daňového portálu na emailové adrese epodpora@fs.mfcr.cz.

PDF dokument naleznete ke stažení zde.

Nacházíte se zde: