Co když něco selže

Přehled možných komplikací při evidenci a jejich řešení.

Co když nejde internet?

V případě, že nepůjde odeslat datová zpráva s údaji o evidované tržbě on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může poplatník vydat účtenku bez fiskálního identifikačního kódu přiděleného systémem Finanční správy. Poplatník pak musí odeslat údaje o této transakci do systému Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Co když nejde internet

Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení?

Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky pomocí internetového připojení k síti (např. chata v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně na základě žádosti poplatníka a po ověření jeho tvrzení ohledně absence internetového připojení povolit evidovaní tržeb ve zjednodušeném režimu. V takovém případě bude mít poplatník i nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto evidovaných tržbách musí odeslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.
Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení?

Co když se přeruší spojení během transakce?

Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k přerušení spojení během transakce (např. se může jednat o výpadek na straně Finanční správy nebo chyby v síti), postupuje poplatník obdobně jako v případě výpadku internetu, tj. zašle údaje o evidované tržbě do systému Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Co když spadne spojení během transakce?

Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno?

Provést storno je samozřejmě možné. Informace o stornu bude odeslána do systému Finanční správy stejným způsobem jako informace o evidované tržbě, jen jako mínusová položka. Provedené storno není z technického hlediska vázáno na původně zaslanou datovou zprávu (resp. vydanou účtenku).

Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno?

Co když se mi rozbije pokladna, to budu muset zavřít?

V případě poruchy pokladního zařízení poplatník sice neplní povinnosti stanovené zákonem o evidenci tržeb (zaslat údaje o tržbě správci daně a vystavit zákazníkovi účtenku), ale i tak může ve své činnosti pokračovat, aniž by byl sankcionován. Musí však prokázat, že učinil vše pro to, aby mohl začít opět co nejdříve evidovat tržby. Po odstranění poruchy na pokladním zařízení poplatník zašle dodatečně údaje o přijatých platbách (za období poruchy) do systému Finanční správy. Údaje o evidované tržbě je nutné zaslat do systému Finanční správy jednotlivě. V odůvodněných případech např. v případech, kdy by zaslání tržeb jednotlivě bylo vzhledem k jejich množství pro poplatníka nepřiměřeně zatěžující, je možné evidované tržby zaslat v jedné datové zprávě obsahující celkový součet evidovaných tržeb.

Podrobný popis situací při evidenci a postup při řešení

Nacházíte se zde: