Farmářské trhy

Specifika evidování v případě farmářských trhů.

Přijímá-li poplatník na farmářských trzích za své zboží či služby platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem a zároveň se jedná o příjmy z jeho podnikatelské činnosti, podléhají tyto platby evidenci tržeb. Tito podnikatelé se sice vyznačují tím, že nemají kamennou provozovnu, tato skutečnost jim však nebrání v tom, aby evidovali tržby.

V první fázi začnou evidenci podléhat tržby podnikatelů, kteří na farmářských trzích prodávají jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou konzumována na místě či nikoliv (např. grilovaná kuřata, zmrzlina, káva atd.). Ve druhé fázi začnou evidovat tržby ti podnikatelé, kteří pouze přeprodávají zboží, které nakoupili od výrobců (příp. podnikatelů v zemědělství). Tržby podnikatelů v zemědělství, nebo podnikatelů ve výrobě (např. pekaři, cukráři, řezbáři, apod.), kteří prodávají svoje vlastní výrobky, začnou evidenci tržeb podléhat ve 3. fázi.

Evidenci tržeb však nebudou podléhat platby v případech, kdy na farmářských trzích lidé prodávají své přebytky ze zahrádek, a nejedná se o příjmy z podnikání.

Pokud by však podnikateli evidování tržeb běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, může požádat správce daně o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, tj. zasílat údaje o evidovaných tržbách správci daně do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.