Jak se připravit

Podrobné informace o systému elektronické evidence tržeb a jak se připravit.

Základní kroky k evidenci tržeb

Jednotlivé kroky poplatníků před zahájením evidence tržeb.

Chci vědět více

Kdo a jaké tržby eviduje

Kdo a jaké tržby (ne)podléhají evidenci tržeb.

Chci vědět více

Odkdy evidovat tržby

Fáze postupného náběhu evidence tržeb dle klasifikace NACE.

Chci vědět více

Způsoby evidence a účtenka

Evidence tržeb v běžném a zjednodušeném režimu, účtenka.

Chci vědět více

Vybavení pro evidování tržeb

Popis technického vybavení pro evidenci tržeb.

Chci vědět více

Před zahájením evidence tržeb

Autentizační údaje, informace o provozovnách a certifikát.

Chci vědět více

Co když něco selže

Přehled možných komplikací při evidenci a jejich řešení.

Chci vědět více

Možnosti testování

Možnosti testování v produkčním a neprodukčním prostředí.

Chci vědět více

Výměna certifikátů

Vydané pokladní certifikáty mají platnost 3 roky

Chci vědět více

Nacházíte se zde: