Kdo, co a odkdy?

Přehled povinných subjektů, předmět evidence tržeb a harmonogram spuštění.

Kdo?

Subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice, a to:

  • podnikající fyzické osoby,
  • právnické osoby s podnikatelskou činností.

více naleznete - „Kdo a jaké tržby eviduje?

Kdo?

Co?

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které

  • pocházejí z podnikatelské činnosti,
  • a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou. V důsledku rozhodnutí Ústavního soudu, nález ÚS ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16, se povinnost evidovat tržby od 1. 3. 2018 nebude vztahovat na platby kartou, a to nejen na online transakce prováděné např. prostřednictvím platební brány, ale rovněž na platby kartou prostřednictvím platebních terminálů.

Evidenci tržeb nepodléhá přímý převod z účtu na účet. 

více naleznete - „Kdo a jaké tržby eviduje?

Co?

Odkdy?

Podnikatelé se zapojují postupně takto:

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi - ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství,
  • ve 4. fázi - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

V důsledku zrušení části ustanovení § 37 zákona o evidenci tržeb (nálezem Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16) zůstávají tržby, které pocházejí z činnosti spadající do 3. či 4. fáze evidence tržeb, v režimu dočasně vyloučených tržeb. Poplatníkům, kteří takové tržby přijímají, tedy nevznikne povinnost tyto tržby evidovat v původně deklarovaných termínech, tj. od 1. března 2018 (třetí fáze) a od 1. června 2018 (čtvrtá fáze). V současné době probíhá příprava novely zákona o evidenci tržeb, v níž bude mimo jiné upravena problematika evidence tržeb pocházejících z těchto činností (včetně určení okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby).

Aktuální informace k dané problematice budou průběžně zveřejňovány na webu etržby (konkrétně www.etrzby.cz/cs/novinky).

Více informací naleznete na „Odkdy evidovat tržby"

Odkdy?

Nacházíte se zde: