Kdo, co a odkdy?

Přehled povinných subjektů, předmět evidence tržeb a harmonogram spuštění.

Kdo?

Subjekty, které platí nebo mají platit daně z příjmů v České republice, a to:

  • podnikající fyzické osoby,
  • právnické osoby s podnikatelskou činností.

Více naleznete - „Kdo a jaké tržby eviduje?

Kdo?

Co?

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které

  • pocházejí z podnikatelské činnosti,
  • a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, směnkou, šekem, platbou v tzv. omezené síti (stravenkou, elektronickou peněženkou, voucherem) nebo jiným obdobným způsobem.

Evidenci tržeb nepodléhají platby prostřednictvím přímého převodu z účtu na účet a platby platební kartou.

Více naleznete - „Kdo a jaké tržby eviduje?

Co?

Odkdy?

Podnikatelé se zapojují postupně takto:

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. a 4. společné fázi - od 1. května 2020 - ostatní činnosti, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, řemesla a výrobní činnosti.

Evidence tržeb odložena do 31. 12. 2022. Bližší informace zde.

Poslanecká sněmovna 24. 6. 2022 v prvním čtení projednala návrh na zrušení EET.

Odkdy?

Nacházíte se zde: