Poplatníci s mobilní provozovnou

Specifika evidování v případě mobilních provozoven.

Přijímá-li poplatník provozující např. kolotoče, cirkusy, stánky na farmářských trzích apod. v rámci své činnosti platby v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem a zároveň se jedná o příjmy z jeho podnikatelské činnosti, podléhají tyto platby evidenci tržeb. Tito podnikatelé se vyznačují tím, že nemají „kamennou“ provozovnu, nýbrž mobilní. Tato skutečnost jim však nebrání v tom, aby evidovali tržby.

 

Stánkový prodej

Ve třetí fázi (tj. od 1. 3. 2018) začnou evidenci podléhat tržby podnikatelů, kteří na farmářských trzích prodávají jídla a nápoje připravené v kiosku, občerstvovacím vozidle, stánku s občerstvením (např. hamburgery, klobásy, kebaby, trdelníky, hranolky, popcorn, chipsy, tortilly apod.), které bude možné zkonzumovat na místě, neboť se zde jedná o dodání zboží a nikoliv o stravovací službu, i když tyto stánky/kiosky jsou vybaveny pultem, skleněnou ochranou nebo stříškou. O dodání zboží se jedná i v případě, že je zboží určeno k odnesení s sebou.

Za stravovací službu lze považovat souhrn služeb, který vedle přípravy jídla, které je určeno ke konzumaci v místě prodeje, zahrnuje i řadu doplňkových služeb (obsluha personálem, toalety, šatny, věšáky, topení, mytí nádobí apod.). Tržby plynoucí z poskytnutí stravovacích služeb podléhají evidenci v 1. fázi tj. od 1. 12. 2016.

Pokud ve stánku dochází pouze k přeprodávání zboží, které bylo dříve nakoupeno, a toto zboží se nijak netransformuje, jedná se o maloobchod. Povinnost evidovat tržby z této činnosti vzniká již od 1. 3. 2017.

Pokud ve stánku dochází k prodeji výrobků vlastní výroby, pak evidenční povinnost vzniká nejdříve 1. 3. 2018. Pokud by podnikatel prováděl specifickou výrobu zařazenou do NACE spadající do 4. fáze (např. výroba hraček či dřevěného nádobí či šití oděvů), pak povinnost vzniká až 1. 6. 2018.

Pokud ve stánku dochází k prodeji potravin a nápojů, je třeba posoudit, zda je tato činnost stravovací službou či dodáním zboží. Pokud se jedná o stravovací službu (u stánku je posezení, servíruje se občerstvení na talíře, je zajištěna obsluha zákazníků, mytí nádobí apod.), pak je evidenční povinnost již od 1. 12. 2016.

Pokud se však o stravovací službu nejedná (zákazník si odnáší jídlo s sebou, případně je jídlo servírováno na táccích a nejsou zajištěny další služby, které by ve svém souhrnu splňovaly kritéria pro stravovací službu), pak se jedná o dodání zboží a povinnost evidovat tržby vzniká až 1. 3. 2018.

Pokud je ve stánku vedle jídla vlastní výroby určeného k okamžité spotřebě prodáváno také jídlo či nápoje, které nejsou určeny k okamžité spotřebě a které je pouze přeprodáváno (minerální vody v láhvi, žvýkačky, sušenky, cigarety apod.), jedná se o maloobchod s nástupem evidenční povinnosti od 1. 3. 2017.

Podrobný výklad problematiky prodeje potravin a nápojů včetně přehledné tabulky s příklady najdete v metodickém materiálu Obchodní modely a situace, při nichž dochází k prodeji potravin, a jejich zatřídění pro účely evidence tržeb uveřejněném na stránkách www.etrzby.cz.

Pro úplnost je vhodné podotknout, že pokud by se jednalo pouze o prodej přebytků ze zahrádek např. na různých farmářských trzích, kdy příjmy z takové činnosti nejsou příjmy z podnikání, nýbrž příjmy z příležitostné činnosti ve smyslu § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pak by takovéto příjmy evidenci tržeb nepodléhaly, neboť není naplněno základní materiální kritérium (nejedná se o příjem z podnikání).

Z důvodu neexistence „kamenné“ provozovny nelze příslušné tržby z evidence vyloučit. Pokud podnikateli, na kterého se vztahuje evidence tržeb, plyne evidovaná tržba, musí splnit svoji evidenční povinnost.

Pokud by však podnikateli evidování tržeb běžným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, může požádat správce daně o povolení evidování tržeb ve zjednodušeném režimu, tj. zasílat údaje o evidovaných tržbách správci daně do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.

Nacházíte se zde: