Reakce na zprávu ČTK

27.02.2017

Reakce Finanční správy ČR na zprávu ČTK, že 60 % podnikatelů není připraveno na EET a podle prodejců pokladen je na vině i přístup FS, která vydala pozdě zpřesňující pravidla.

Vydaný dokument Finanční správy nemění již dříve a s dostatečným předstihem nastavená pravidla, pouze ukazuje na konkrétních příkladech, jak mají být tato pravidla aplikována. Finanční správa tímto chtěla pomoci těm, kterým nebyly některé detaily jasné, a jak lépe to vysvětlit, než na příkladech.

Již v úvodu dokumentu Finanční správa jednoznačně vysvětluje účel vydání tohoto dokumentu:

"V tomto dokumentu jsou uvedeny příklady, jak ve vzorových situacích správně vyplnit položky datové zprávy, aby splňovaly požadavky Zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), dokumentu Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb a dokumentu Popis položek datové zprávy a příklady situací při evidenci tržeb. Uvedené příklady pouze aplikují principy popsané ve výše uvedených dokumentech na konkrétní vzorové situace a tržby."

Nejedná se o žádnou novou metodiku, která by již dříve nebyla obsažena v zákoně či jiných metodických materiálech, které byly zveřejněny s dostatečným předstihem, ale pouze některé konkrétní příklady pro jejich jednodušší pochopení, které má sloužit dotčeným subjektům (i vývojářům) k tomu, aby se vyvarovali případných chyb, kterých by se při nastavení pokladních zařízení k evidenci tržeb mohli dopustit.

Žádný z dotčených subjektů ani dodavatelů systémů, kteří správně postupovali podle dříve zveřejněných dokumentů nic aktualizovat ani měnit v důsledku uveřejnění "příkladového" dokumentu Finanční správy nemusí. Pokud někdo tvrdí něco jiného, jedná se pravděpodobně o účelovou marketingovou strategii příslušné firmy, neoprávněně napadající vstřícný krok Finanční správy vůči těmto subjektům.

Nacházíte se zde: