Pozastavení plnění povinnosti evidence tržeb

24.03.2020

Ministerstvo financí vzhledem k aktuální situaci navrhlo ve zrychleném režimu zvláštní jednorázový zákon s časově omezenými účinky.

Návrh zákona fakticky pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců.

Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude vymáhána. Toto se týká jak elektronické evidence tržeb, tak evidence tržeb ve zvláštním režimu.

Připravili jsme pro vás dotazy/odpovědi k této situaci.

Nacházíte se zde: