Reakce na článek Seznam.cz

01.03.2017

Finanční správa uvádí na pravou míru informaci uvedenou v článku „Babišné za 10 korun. Svérázný spor majitele Perníkové chaloupky o EET ukončil dopis od Babiše“. Z rozhovoru s generálním ředitelem Finanční správy vystřihané informace uvedené v článku mohou navozovat ve čtenáři dojem, že lze libovolně požadovat poplatek za vystavení účtenky. To však z rozhovoru nevyplynulo. Zásadním sdělením bylo, že takovýto poplatek musí být evidován dle zákona o evidenci tržeb.

Zákon o evidenci tržeb neomezuje podnikatele ve způsobu stanovování ceny. Například cuvert, jakožto forma „spropitného“, které není dobrovolné, je částkou, kterou musí podnikatel evidovat. Dokonce couvert je součástí základu daně z přidané hodnoty. Stejně tak jiné formy kalkulovaných položek souvisejících s poskytnutými plněními musí, jako součást ceny, podnikatel evidovat dle zákona o evidenci tržeb.

V konkrétním zmíněném případě prodávající vystavením účtenky žádné plnění spotřebiteli „v hodnotě 10 Kč“ neposkytuje. Zaevidování do systému EET není prodávaným zbožím ani poskytovanou službou zákazníkovi. Samotné odeslání účtenky do EET je plnění zákonné povinnosti prodávajícího podle jiného zákona nesouvisejícího s cenovou oblastí. Jedná-li se o formu kalkulace celých či části režijních nákladů podnikatele, musí být tato položka součástí ceny a součástí částky, která je evidována dle zákona o evidenci tržeb.

V rozporu se zákonem o evidenci tržeb by bylo neevidovat vybranou nákladovou položku související s poskytnutým plněním nebo bez jejího poskytnutí účtenku nevydat.

Ostatně z hlediska kontrolního nákupu proběhne tento nákup tak, že pokud vystaví podnikatel účtenku a v té účtuje nějakou nákladovou položku (s vědomím zákazníka), nepostupuje v rozporu se zákonem o evidenci tržeb. Pokud by účtenka nebyla vystavena i na celkovou platbu a část platby by na účtence chyběla, nebyla evidována celá tržba, pak takovýto postup bude v rozporu se zákonem o evidenci tržeb. Stejně tak v rozporu se zákonem o evidenci tržeb bude situace, kdy účtenka nebude vystavena, protože podnikatel její vystavení podmíní poplatkem, který bude vyžadovat mimo přijatou tržbu. V takovéto chvíli účtenka vystavena nebyla, čímž byl porušen zákon.

Nacházíte se zde: