Proběhl další seminář pro vývojáře pokladních systémů k EET

11.07.2017

Na konci června proběhl další ze seminářů pro tvůrce a poskytovatele pokladních systémů s evidencí tržeb, který uspořádala Finanční správa a Státní pokladna Centrum sdílených služeb.

Přednášející téměř sedmi desítkám posluchačů představili nárůst evidujících poplatníků i zasílaných zpráv o tržbách, který plynule pokračuje i v průběhu druhé fáze, upozornili na obnovu serverových certifikátů a zásady použití certifikátů poplatníky. Potvrdili, že jsou stále k dispozici všechny způsoby, jak ladit komunikaci mezi pokladnami a centrálním systémem a testovat software při vývoji a úpravách. Zástupci Finanční správy zopakovali, jak vznikají kritické i propustné chyby, jak o nich centrální systém informuje pokladní zařízení a jaký je doporučený postup, když k takové chybě dojde.

Podstatná část semináře byla věnována podrobnému vysvětlení, jak je možné napravit věcné chyby, ke kterým může na straně poplatníka při evidenci tržeb dojít. Může se jednat o tržby, které nebyly zaevidovány včas nebo naopak byly zaevidovány omylem navíc. V praxi dochází i k situacím, že je v datové zprávě chybná hodnota některé z finančních či jiných položek, nebo k použití nesprávného podpisového certifikátu. Finanční správa poskytla návody, jak v konkrétních situacích reagovat, zda chybu v evidenci napravovat a jakým postupem.

Poslední blok byl věnován příkladům situací při evidenci tržeb a korektním postupům, jak údaje o tržbě promítnout do datové zprávy. Výklad navazoval na dokument Příklady naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě II., vydaný v průběhu června. Vzhledem k tomu, že se jednalo již o druhou sadu příkladů (první sada vyšla v únoru), zahrnovala zejména složitější a méně časté situace a jejich kombinace, které mohou vzbuzovat nejasnosti, jak tržbu správně zaevidovat. Probírala se problematika zaokrouhlování, spropitného, částečně uhrazených faktur, vratných obalů, záloh, kaucí a slev. Dále korektní postupy při dodatečném nebo opakovaném zaslání a při stornu. Byly prodiskutovány i způsoby evidence při zastupování a pověřování poplatníky navzájem. Dalším tématem bylo nabití a čerpání z elektronických peněženek, poukázek a dalších podobných instrumentů.

Po celou dobu semináře probíhala diskuze k prezentovaným tématům, která potvrdila zájem odborné veřejnosti s cílem evidovat tržby správně.

 

Nacházíte se zde: