Oznámení pro vývojáře

Oznámení o provozu a informace pro vývojáře software pro EET.

 • 28. 12. 2022 Ve Sbírce zákonů vyhlášen zákonč . 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Od 1. ledna 2023 je povinnost evidence tržeb zrušena. Více na Novinky | etržby (etrzby.cz).
 • 2. 9. 2022 Kořenový certifikát certifikační autority EET CA1 bude dne 15.9. 2022 aktualizován a prodloužen o další rok do konce září 2026. Po aktualizaci bude součástí všech nově vydávaných pokladních certifikátů poplatníkům. Tímto krokem se zajistí, aby platnost pokladních certifikátů byla dostatečně pokryta platností kořenového certifikátu CA.
  Stejná změna proběhla i pro prostředí Playground u certifikační autority EET CA Playground.
  Pro obě prostředí i po aktualizaci kořenového certifikátu platí, že:
  • Certifikační autorita zůstává stejná.
  • Nemění se typ certifikátu, ani způsob šifrování. Klíče autority zůstávají platné, certifikát CA je totožný s původním kromě sériového čísla a konce platnosti.
 • 4. 8. 2022 Pro účely testování poskytujeme novou sadu pokladních certifikátů platných pro Playground. Tyto nové certifikáty jsou platné do 20. 7. 2025.. Zároveň jsou zveřejněny k dispozici i vzorové testovací zprávy podepsané těmito novými certifikáty, platnými do 20. 7. 2025.
 • 22. 6. 2022 Dne 30. 6. 2022 v 8:00 hodin proběhne plánovaná výměna SSL certifikátu v testovacím prostředí Playground (pg.eet.cz) příjmové strany systému EET. Stejný SSL certifikát bude v produkčním prostředí (prod.eet.cz) nasazen dne 7. 7. 2022 v 8:00 hodin.
  V souladu s technickou dokumentací se jedná o SSL certifikát typu EV (Extended Validation) určený pro obě výše uvedené domény příjmové strany systému EET, vydaný certifikační autoritou DigiCert. Nedochází ke změně vystavitele ani typu certifikátu. Jedná se o certifikát, kterým je zabezpečeno spojení na HTTPS úrovni. Výměna SSL certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků vydanými CA EET, instalovanými do pokladních zařízení a také nesouvisí s certifikátem, kterým jsou podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK. 
 • 16. 6. 2022 Na straně Finanční správy dochází k výměně podpisového certifikátu EET v produkčním prostředí. Podpisovým certifikátem jsou příjmovou stranou systému evidence tržeb podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK zasílané pokladním zařízením jako odpověď na zprávy o evidovaných tržbách. Výměna podpisového certifikátu EET v produkčním prostředí proběhne 21. 6. 2022 v 6:00. Z technického pohledu jde o elektronický podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu I.CA. Z pohledu technické specifikace rozhraní nedochází k žádné změně. Jedná se pouze o obnovu stávajícího certifikátu. Výměna tohoto certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků.
 • 5. 5. 2022 Na straně Finanční správy dochází k výměně podpisového certifikátu EET v prostředí Playground. Podpisovým certifikátem jsou příjmovou stranou systému evidence tržeb podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK zasílané pokladním zařízením jako odpověď na zprávy o evidovaných tržbách. Výměna podpisového certifikátu EET v prostředí Playground proběhne 10. 5. 2022 v 6:00. Z technického pohledu jde o elektronický podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu I.CA. Z pohledu technické specifikace rozhraní nedochází k žádné změně. Jedná se pouze o obnovu stávajícího certifikátu. Výměna tohoto certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků.
 • 1. 7. 2021 Na straně Finanční správy dochází k výměně podpisového certifikátu EET v produkčním prostředí. Podpisovým certifikátem jsou příjmovou stranou systému evidence tržeb podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK zasílané pokladním zařízením jako odpověď na zprávy o evidovaných tržbách. Výměna podpisového certifikátu EET v produkčním prostředí proběhne 13. 7. 2021 v 8:00. Z technického pohledu jde o elektronický podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu I.CA. Z pohledu technické specifikace rozhraní nedochází k žádné změně. Jedná se pouze o obnovu stávajícího certifikátu. Výměna tohoto certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků.
 • 24. 6. 2021 Dne 1. 7. 2021 v 8:00 proběhne plánovaná výměna SSL certifikátu v testovacím prostředí Playground (pg.eet.cz) příjmové strany systému EET.
  Stejný SSL certifikát bude v produkčním prostředí (prod.eet.cz) nasazen dne 8. 7. 2021 v 8:00.

  V souladu s technickou dokumentací se jedná o SSL certifikát typu EV (Extended Validation) určený pro obě výše uvedené domény příjmové strany systému EET, vydaný certifikační autoritou DigiCert..
  Nedochází ke změně vystavitele ani typu certifikátu.
  Jedná se o certifikát, kterým je zabezpečeno spojení na HTTPS úrovni. Výměna SSL certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků vydanými CA EET, instalovanými do pokladních zařízení a také nesouvisí s certifikátem, kterým jsou podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK.
 • 18. 5. 2021 Na straně Finanční správy dochází k výměně podpisového certifikátu EET v prostředí Playground. Podpisovým certifikátem jsou příjmovou stranou systému evidence tržeb podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK zasílané pokladním zařízením jako odpověď na zprávy o evidovaných tržbách. Výměna podpisového certifikátu EET v prostředí Playground proběhne 20. 5. 2021 v 8:00. Z technického pohledu jde o elektronický podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu I.CA. Z pohledu technické specifikace rozhraní nedochází k žádné změně. Jedná se pouze o obnovu stávajícího certifikátu. Výměna tohoto certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků.
 • 11. 5. 2021 Na produkčním prostředí příjmové strany evidence tržeb dojde k ukončení podpory šifrovacího protokolu TLS 1.1 a dvou vybraných šifer z TLS 1.2. Šifry, které jsou aktuálně v kategorii „c“ (viz tabulka) přestanou být podporovány na produkčním prostředí ke dni 1.6.2021.
 • 30. 11. 2020 V prostředí Playground dojde k ukončení podpory šifrovacího protokolu TLS 1.1 a dvou vybraných šifer z TLS 1.2. Šifry, které jsou aktuálně v kategorii „c“ (viz tabulka) přestanou být na Playgroundu podporovány ke dni 1.12.2020.

  Následně budou stejné šifry ukončeny i na produkčním prostředí, k tomu dojde nejdříve na konci prvního čtvrtletí 2021. Playground tak bude v dostatečném předstihu umožňovat testování budoucí situace produkčního prostředí. Doporučujeme vývojářům, aby po 1.12. 2020 otestovali své systémy vůči Playgroundu, kde zjistí, zda používají dostatečnou a podporovanou úroveň šifrování.
 • 24. 7. 2020 Na straně Finanční správy dochází k výměně podpisového certifikátu EET v produkčním prostředí. Podpisovým certifikátem jsou příjmovou stranou systému evidence tržeb podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK zasílané pokladním zařízením jako odpověď na zprávy o evidovaných tržbách. Výměna podpisového certifikátu EET v produkčním prostředí proběhne 30. 7. 2020 v 8:00.

  Z technického pohledu jde o elektronický podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu I.CA. Z pohledu technické specifikace rozhraní nedochází k žádné změně. Jedná se pouze o obnovu stávajícího certifikátu. Výměna tohoto certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků.
 • 9. 7. 2020 V Pátek 10.7.2020 v 10:00 proběhne mimořádná výměna SSL certifikátu na produkčním prostředí příjmové strany systému EET. Na prostředí Playground bude certifikát instalován již 9.7.2020 v 16:00.

  V souladu s technickou dokumentací se jedná o SSL certifikát typu EV (Extended Validation) určený pro produkční a Playground prostředí příjmové strany systému EET, vydaný certifikační autoritou DigiCert. Konkrétně je certifikát vydán pro domény prod.eet.cz a pg.eet.cz. Jedná se o certifikát, kterým je zabezpečeno spojení na HTTPS úrovni.

  Jedná se o mimořádnou výměnu SSL certifikátu vynucenou certifikační autoritou DigiCert. Dochází ke změně intermediate CA.
  • root CA: DigiCert Global Root G2 (stejné)
  • intermediate CA: GeoTrust EV RSA CA G2 (změna)

  Výměna SSL certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků vydanými CA EET, instalovanými do pokladních zařízení a také nesouvisí s certifikátem, kterým jsou podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK.
 • 2. 6. 2020 Na straně Finanční správy dochází k výměně podpisového certifikátu EET v prostředí Playground. Podpisovým certifikátem jsou příjmovou stranou systému evidence tržeb podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK zasílané pokladním zařízením jako odpověď na zprávy o evidovaných tržbách. Výměna podpisového certifikátu EET v prostředí Playground proběhne 3. 6. 2020 v 8:00. Z technického pohledu jde o elektronický podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu I.CA. Z pohledu technické specifikace rozhraní nedochází k žádné změně. Jedná se pouze o obnovu stávajícího certifikátu. Výměna tohoto certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků.
 • 27. 2. 2020 Na produkčním prostředí je odloženo ukončení podpory šifrovacího protokolu TLS 1.1 a vybraných šifer z TLS 1.2. Šifry, které jsou aktuálně v kategorii „c“ (viz tabulka) přestanou být podporovány na produkčním prostředí až na konci prvního čtvrtletí roku 2021. Více informací naleznete zde. Termín se může změnit v závislosti na vyhodnocení bezpečnostních rizik ze strany FS.
 • 18. 2. 2020 Na produkční prostředí příjmové strany evidence tržeb bude znovu přidána podpora šifrovacího protokolu TLS verze 1.3. Předpokládaný termín úpravy je 3. 3. 2020 v 7:00 hodin.
 • 14.2.2020 V neprodukčním prostředí Playground byl znovu povolen šifrovací protokol TLS verze 1.1. i vybrané šifry z TLS verze 1.2., jejichž podpora byla ukončena 6. 12. 2019. K této změně došlo zároveň s úpravou posledního znaku FIK (předtím „f“, po úpravě je zde „a“, „b“, nebo „c“.).

  Pozn.: V případě nestandardních situací může být na posledním místě FIK uvedena nula, která neinformuje o úrovni zabezpečení. Tato změna proběhla na Playgroundu dne 3. 2. 2020. Verze TLS 1.3. zůstává na Playgroundu podporována.

  Podporované verze šifrovacích protokolů TLS a šifer budou, na příjmové straně systému evidence tržeb, v následujícím období v neprodukčním prostředí Playground rozděleny do tří informativních kategorií úrovně zabezpečení:
  • a - vysoká úroveň zabezpečení, doporučujeme používat (dlouhodobě podporováno)
  • b - střední úroveň zabezpečení, lze používat (podporováno)
  • c - nízká úroveň zabezpečení, dosluhující/nedoporučujeme nadále používat
   (připraveno ke zrušení/odstranění)

Neprodukční prostředí Playground bude kategorii úrovně zabezpečení uvádět na posledním místě FIK (písmenem a, b, nebo c) v odpovědi na každou datovou zprávu s evidovanou tržbou. Takto si bude moci každý vývojář snadno kdykoli otestovat, jak je konkrétní pokladní zařízení či software připraven v oblasti bezpečnosti do budoucna. Finanční správa bude průběžně informovat, jak jsou šifrovací protokoly, resp. šifry zařazeny do kategorií a také plánované termíny, kdy šifry z kategorie „c“ přestanou být na příjmové straně systému evidence tržeb podporovány. Aktuální seznam rozdělení šifer do kategorií najdete v přiložené tabulce.

Tyto principy doplňují a upravují předchozí záměr publikovaný v listopadu 2019 a mohou se změnit v závislosti na vyhodnocení bezpečnostních rizik ze strany FS.

 • 9.1.2020 Dnes ráno došlo k plánovanému rozšíření podpory verzí TLS na produkčním prostředí. Jelikož se ukázalo, že to v některých pokladních systémech způsobuje potíže se zasíláním zpráv, bylo toto nastavení produkčního prostředí na straně finanční správy dnes po poledni vráceno zpět do předchozího (včerejšího) stavu. Produkční verze nyní podporuje verzi TLS 1.1. a verzi 1.2. a dočasně opět nepodporuje verzi TLS 1.3. K plánovanému rozšíření o verzi TLS 1.3. dojde znovu, ale nyní ponecháme prostor k tomu, aby vývojáři dotčených pokladních systémů mohli identifikovat příčinu potíží a upravit software. Termín opětovného zapnutí podpory TLS ve verzi 1.3 oznámíme předem na této stránce.
 • 29.11. 2019 Dochází ke změnám podpory verzí protokolu TLS v datovém rozhraní pro příjem zpráv o evidovaných tržbách. Jedná se o plánovaný postupný přechod na vyšší verze protokolu TLS z bezpečnostních důvodů. Cílem je ukončení využívání verze 1.1. a zavedení podpory verze 1.3. Zároveň dojde i k ukončení podpory vybraných kryptografických algoritmů - Seznam platnosti podporovaných šifer ke stažení.
  Aktuální plán postupu:
  • 1. 11. 2019 – zahájení podpory TLS 1.3 na Playgroundu
  • 6. 12. 2019 – ukončení podpory TLS 1.1 a vybraných šifer TLS 1.2 na Playgroundu
  ----------------------
  • 9. 1. 2020 – zahájení podpory TLS 1.3 na Produkčním prostředí
  Termín ukončení podpory TLS 1.1 a vybraných šifer TLS 1.2 na Produkčním prostředí bude ještě upřesněn.
  Doporučujeme ověřit na Playgroundu, zda jsou na tuto změnu vaše pokladní zařízení připravena.
 • 29.10. 2019 Minulý týden se uskutečnil seminář pro vývojáře pokladních systémů. Prezentace ze semináře jsou již publikovány. Témata semináře byla: novela zákona o evidenci tržeb, výměna pokladních certifikátů po třech letech a protokol TLS. Akci navštívilo přes 60 účastníků. Děkujeme za podněty a diskuzi k předneseným tématům.
 • 10. 10. 2019 Další seminář pro vývojáře se uskuteční 23. října 2019 v budově Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, Praha 1, místnost Farmacie. Pro návštěvu semináře je nutná registrace do 21. října 2019 na e-mailu: eet-seminar@fs.mfcr.cz (pozvánka).
 • 13. 8. 2019 Kořenový certifikát certifikační autority EET CA1, který je platný do konce srpna 2022 bude dne 28. 8. 2019 aktualizován a prodloužen o další tři roky do konce září 2025. Po aktualizaci bude součástí všech nově vydávaných pokladních certifikátů poplatníkům. Tímto krokem se zajistí, aby platnost pokladních certifikátů byla dostatečně pokryta platností kořenového certifikátu CA. Současná EET CA1 má platnost do 31.8.2022, pokladní certifikáty vydané po 1.9.2019 by měly delší platnost než autorita.

  Stejná změna proběhne pro prostředí Playground a u certifikační autority EET CA Playground. Termín výměny na Playgroundu je stanoven na 15. 8. 2019. Platnost kořenového certifikátu pak bude do 29.9.2025. Zároveň bude publikována i nová sada testovacích pokladních certifikátů pro testovací DIČ. Dosud vydané pokladní testovací certifikáty zůstávají v platnosti dle jejich původně nastavené doby.

  Pro obě prostředí i po aktualizaci kořenového certifikátu platí, že:
  • Certifikační autorita zůstává stejná.
  • Nemění se typ certifikátu, ani způsob šifrování. Klíče autority zůstávají platné, certifikát CA je totožný s původním kromě sériového čísla a konce platnosti.
 • 8. 8. 2019 - Na straně Finanční správy dochází k výměně podpisového certifikátu EET. Podpisovým certifikátem jsou příjmovou stranou systému evidence tržeb podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK zasílané pokladním zařízením jako odpověď na zprávy o evidovaných tržbách. Podpisový certifikát EET byl již v prostředí Playground vyměněn. K výměně podpisového certifikátu EET v produkčním prostředí dojde 21. 8. 2019 v 8:00. Z technického pohledu jde o elektronický podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu I.CA. Z pohledu technické specifikace rozhraní nedochází k žádné změně. Jedná se pouze o obnovu stávajícího certifikátu.

  Výměna tohoto certifikátu nijak nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků.
 • 30. 7. 2019 – Pro účely testování poskytujeme novou sadu pokladních certifikátů platných pro Playground. Tyto nové certifikáty jsou platné do 10. 7. 2022. Předchozí sada testovacích certifikátů (platná již jen do 30. 9. 2019) zatím zůstává aktivní a publikovaná. Pro každé testovací DIČ jsou tedy nyní zveřejněny dva platné certifikáty. Zároveň jsou zveřejněny k dispozici i vzorové testovací zprávy podepsané těmito novými certifikáty, platnými do 10. 7. 2022. Testovací certifikáty doporučujeme použít zejména k otestování výměny pokladních certifikátů vydaných poplatníkům v počátcích první a druhé vlny evidence tržeb, jejichž platnost bude v podzimních a zimních měsících končit.
 • 13. 6. 2019 V produkčním prostředí příjmové strany systému EET (prod.eet.cz) bude dne 20. 6. 2019 v 8:00 nasazen nový SSL certifikát, kterým je zabezpečeno spojení na HTTPS úrovni.
  V souladu s technickou dokumentací se jedná o SSL certifikát typu EV (Extended Validation) určený pro produkční a Playground prostředí, příjmové strany systému EET, vydaný certifikační autoritou DigiCert. Konkrétně je certifikát vydán pro domény prod.eet.cz a pg.eet.cz.
  Nedochází ke změně vystavitele ani typu certifikátu. Vystavitel a typ certifikátu bude shodný jako u stávajícího SSL certifikátu. Jedná se tedy o:
  • root CA: DigiCert Global Root G2,
  • intermediate CA: GeoTrust TLS RSA CA G1.
  Tento SSL certifikát byl 11. 6. 2019 v 11:40 nasazen v testovacím prostředí Playground (pg.eet.cz) a dne 20. 6. 2019 bude nasazen v produkčním prostředí příjmové strany systému EET.
  Ke změně root CA nového SSL certifikátu, oproti SSL certifikátu nasazeném v produkčním prostředí příjmové strany systému EET dne 10. 6. 2019, jsme přistoupili, protože řada pokladních zařízení je přizpůsobena tomu, že SSL certifikát je podepsán kořenovým certifikátem „DigiCert Global Root G2“.
  Doporučujeme, aby si dodavatelé pokladních systémů otestovali v testovacím prostředí Playground spojení zabezpečené novým SSL certifikátem.
  Výměna SSL certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků vydanými CA EET, instalovanými do pokladních zařízení a také nesouvisí s certifikátem, kterým jsou podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK.
 • 22. 5. 2019 Dne 27. 5. 2019 v 8:00 proběhne plánovaná výměna SSL certifikátu v testovacím prostředí Playground (pg.eet.cz) příjmové strany systému EET.
  Stejný SSL certifikát bude v produkčním prostředí (prod.eet.cz) nasazen dne 10. 6. 2019 v 8:00.

  V souladu s technickou dokumentací se jedná o SSL certifikát typu EV (Extended Validation) určený pro obě výše uvedené domény příjmové strany systému EET, vydaný certifikační autoritou DigiCert.
  Nedochází ke změně vystavitele ani typu certifikátu.
  Jedná se o certifikát, kterým je zabezpečeno spojení na HTTPS úrovni. Výměna SSL certifikátu nesouvisí s pokladními certifikáty poplatníků vydanými CA EET, instalovanými do pokladních zařízení a také nesouvisí s certifikátem, kterým jsou podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK.
 • 2. 11. 2018 Ministerstvo financí ve spolupráci s dodavatelem účtenkové loterie společností Diebold Nixdorf s.r.o. (dále jen Provozovatel Rozhraní) připravilo rozhraní pro 3. strany k registraci účtenek do účtenkové loterie, tzv. „3rd Party API“ (dále jen „Rozhraní“). Vybudování Rozhraní je další úpravou, která by měla zákazníkům zjednodušit registraci účtenek do účtenkové loterie. Obchodníci, dodavatelé pokladních zařízení či vývojáři různých aplikací, kteří mají ve svých systémech, resp. v klientském prostředí určeném pro jejich zákazníky, uloženu v elektronické podobě účtenku, kterou vystavili zákazníkovi, budou moci napojit své klientské prostředí na Rozhraní a nabídnout svým zákazníkům z tohoto klientského prostředí možnost jednoduché a rychlé registrace účtenek do účtenkové loterie. Výsledným efektem může být registrace „na jedno kliknutí“. Pro zákazníky odpadává nutnost přepisování nezbytných údajů pro registraci účtenky do účtenkové loterie. Samozřejmě bude záležet na dobrovolnosti těchto subjektů, zda o napojení na Rozhraní projeví zájem a tuto službu svým zákazníkům nabídnou.
  Zájemci o napojení na Rozhraní mohou kontaktovat Provozovatele Rozhraní na e-mailu info@uctenkovka.cz, do předmětu uvést „API“.
 • 22. 8. 2018 Výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí příjmové strany systému EET viz dřívější oznámení z 27. 7. 2018 a další.
  Kořenové certifikáty Digicert najdete na stránce certifikační autority.
  Přímý odkaz na kořenový certifikát DigiCert Global Root G2, který musí pokladní zařízení/systém obsahovat pro ověření nového SSL certifikátu, najdete zde: https://dl.cacerts.digicert.com/DigiCertGlobalRootG2.crt
 • 6. 8. 2018 Vzhledem k nařízení Evropské Unie „eIDAS“ účinném od 20. 9. 2018 dojde k výměně podpisového certifikátu EET na straně Finanční správy. Podpisovým certifikátem jsou systémem EET podepisovány potvrzovací datové zprávy s FIK.
  Podpisový certifikát bude vyměněn:
  • 8. 8. 2018 v prostředí Playground a
  • 19. 9. 2018 v produkčním prostředí.
  V souladu s eIDAS a doprovodnými zákony bude současný podpis kvalifikovaným systémovým certifkátem nahrazen za „zaručenou elektronickou pečeť založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť“. Z technického pohledu jde o stejný elektronický podpis s použitím kvalifikovaného certifikátu I.CA s totožným atributem „O = Česká republika – Generální finanční ředitelství“. Atribut CN je nově doplněn o zkratku GFŘ (Generální finanční ředitelství) – tzn., že v novém certifikátu pro Playground je CN = GFŘ – elektronická evidence tržeb – Playground a v certifikátu pro produkční prostředí je CN = GFŘ – elektronická evidence tržeb. Z pohledu technické specifikace rozhraní se tedy nic nemění, jde pouze o obnovu certifikátu obdobnou, jaká proběhla před rokem (30. 5. 2017 na Playgroundu a 9. 10. 2017 na produkčním prostředí).
 • 27. 7. 2018 Plánovaná výměna SSL certifikátu v produkčním prostředí příjmové strany systému EET je posunuta na 10. 9. 2018, aby poplatníci ve spolupráci s dodavateli pokladních systémů měli více času na kontrolu a případné úpravy konfigurace, eventuálně aktualizaci pokladních zařízení, či přidání nového kořenového certifikátu (CA DigiCert) mezi důvěryhodné.
 • 10. 7. 2018 Upozorňujeme, že dne 7. 8. 2018 bude i na produkčním prostředí EET nahrazen SSL certifikát GeoTrust (Symantec) novým certifikátem od CA DigiCert. Podrobnosti jsou uvedeny v předchozí zprávě ze 24. 4. 2018. Nyní je stále možnost vyzkoušet funkcionalitu pokladních zařízení proti Playgroundu EET, kde je nový certifikát od CA DigiCert nasazen již od dubna.
 • 24. 4. 2018 Na Playgroundu EET byl nahrazen SSL certifikát GeoTrust (Symantec) novým certifikátem od CA DigiCert, která převzala aktivity GeoTrust. K převzetí došlo v rámci dlouhodobého plánu firem Symantec a Google na obnovení důvěry v certifikační autority provozované firmou Symantec. Více lze najít na stránkách SymantecDigicert. Prosíme, otestujte vaše pokladní systémy proti Playgroundu.
  Jde o certifikát, kterým je zabezpečeno spojení na https://pg.eet.cz na HTTPS úrovni. Nesouvisí s certifikáty poplatníků vydaných CA EET a instalovaných do pokladních zařízení a také nesouvisí s certifikátem, jímž jsou podepisovány potvrzovací zprávy s FIK.
  Původní GeoTrust certifikát měl certifikační cestu:
  • root CA: GeoTrust Primary Certification Authority - G3
  • intermediate CA: GeoTrust Extended Validation SHA256 SSL CA
  Nový DigiCert certifikát má certifikační cestu:
  • root CA: DigiCert Global Root G2
  • intermediate CA: GeoTrust TLS RSA CA G1
  Certifikáty starých i nových root i intermediate CA jsou bězně dostupné v konfiguracích browserů a operačních systémů. Pokud pokladní zařízení neobsahuje tyto certifikáty, je nutno do jeho konfigurace doplnit root certifikát DigiCert Global Root G2. Nový intermediate CA certifikát GeoTrust TLS RSA CA G1 zasílá centrální systém EET společně s novým SSL certifikátem v rámci ustanovení HTTPS session.
  Certifikát plánujeme v letních měsících nasadit také na produkční prostředí EET.
 • 17. 4. 2018 Specifikace QR kódu pro účely účtenkové loterie
  Ministerstvo financí v souvislosti se zvyšováním uživatelské přívětivosti účtenkové loterie připravilo ve spolupráci s dodavatelem účtenkové loterie specifikaci QR kódu. Ten obsahuje vybrané údaje dle zákona o evidenci tržeb. Využití QR kódu umožní zejména rychlejší a méně chybové načtení údajů z účtenky při její registraci do účtenkové loterie.
  Uvádění QR kódu na účtence není povinné, stejně jako rozsah informací QR kódem zpracovaných. Pokud obchodníci k tisku QR kódu v níže uvedené specifikaci přistoupí, bude se jednat o jejich dobrovolnou inciativu. Stejně tak je na rozhodnutí výrobců pokladních zařízení, zda danou funkcionalitu implementují do svých systémů či nikoliv. Nicméně pokud se dotčené subjekty rozhodnou uvádět QR kód pro tento účel na svých účtenkách, pak Ministerstvo financí doporučuje respektovat níže uvedenou specifikaci. V opačném případě nelze garantovat kompatibilitu se systémem účtenkové loterie.
 • 5. 4. 2018 Návrh specifikace QR kódu pro účely účtenkové loterie – k připomínkám
  Ministerstvo financí připravilo ve spolupráci s dodavatelem účtenkové loterie specifikaci QR kódu. Tento QR kód bude obsahovat vybrané údaje dle zákona o evidenci tržeb, jejichž načtení prostřednictvím čtečky QR kódů umožní zejména rychlejší a méně chybové načtení údajů z účtenky při její registraci do účtenkové loterie.
  Před definitivním stanovením parametrů QR kódů se předkládá návrh specifikace k připomínkám, které můžete zasílat do 12.4.2018 na adresu uctenkovka@mfcr.cz. V předmětu e-mailu prosím uveďte „Připomínky ke QR kódu“. Za všechny Vaše podněty děkujeme.
 • 1. 2. 2018 Na webu jsou vystaveny materiály ze semináře pro vývojáře, který proběhl 15.1. 2018 v Praze. Na semináři zazněla témata:
  • aktuální provoz příjmu tržeb a informace k certifikátům,
  • technické chyby v datových zprávách a pravidla pro správné zasílání,
  • věcné chyby při evienci tržeb, zda a jak je napravovat,
  • jaké změny v EET nastanou v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu,
  • problematika zastoupení a pověření při evidenci tržeb,
  • zkušenosti a změny v Účtenkovce.
  Publikovány jsou všechny prezentace, fotografie a video se záznamem akce.
 • 13. 12. 2017 Dne 15. ledna 2018 pořádáme další seminář pro vývojáře pokladního software s evidencí tržeb. Místo, čas, program a registrační mail najdete v pozvánce na seminář.
 • 12. 12. 2017 Další seminář pro vývojáře se uskuteční 15. ledna 2018. Program: aktuální informace, zkušenosti z 1. a 2. fáze a doporučení, dotazy a diskuze. Témata, která by Vás v rámci semináře zajímala, nám můžete zaslat do 20.12.2017 na email seminareet@mfcr.cz. Pozvánka.
 • 16.11.2017 v ranních hodinách bude instalována aktualizace Playground, bez očekávaných funkčních dopadů na koncová zařízení.
 • 9.10.2017 Dne 18.10.2017 v ranních hodinách mezi 7:00 a 8:00 dojde k obnově podpisového certifikátu I.CA na produkčním prostředí příjmu tržeb. Nový podpisový certifikát je stejně jako stávající vydán I.CA s atributem "O = Česká republika - Generální finanční ředitelství". Obdobná změna proběhla 30.5. na Playground.
 • 8.10.2017 Oznámení pro vývojáře budou nyní prezentovány na této jedné stránce. Původní rozdělení zpráv podle prostředí (produkční a Playground) nemá již takový význam jako při náběhu systému.
 • 15.7.2017 Dne 30.6. 2017 proběhl další seminář pro vývojáře. Více informací a materiály ke stažení najdete ve zveřejněné novince.
 • 20.6.2017 Byly zveřejněny další vzorové Příklady naplnění položek datové zprávy II pro různé typy tržeb a situací. Navazují na předchozí Příklady naplnění položek datové zprávy I zveřejněné v únoru 2017.
 • 30.5.2017 v podvečerních hodinách kolem 18:00 dojde k obnově podpisového certifikátu I.CA na Playground. Nový podpisový certifikát je opět kvalifikovaným podpisovým certifikátech I.CA, ale vzhledem ke změně root certifikátů I.CA (viz http://www.ica.cz/Korenove-certifikaty) je podepsaný jiným rootem CA. Na druhé straně tím dojde k sjednocení stavu s produkčním prostředím. V obou prostředích budou podpisové certifikáty podepsány stejným rootem CA.
 • 26.5.2017 v ranních hodinách mezi 6:00 a 7:00 dojde k obnově SSL certifikátů certifikační autority GeoTrust pro domény prod.eet.cz a pg.eet.cz.
 • 31.3.2017 Seminář pro vývojáře k elektronické evidenci tržeb: zkušenosti z druhé vlny evidence tržeb. Registrace nutná! Účast zdarma. Pozvánka, program.
 • 27.2.2017 byl zveřejněn dokument Informace pro vývojáře pokladních zařízení EET. Dokument určený vývojářům pokladních zařízení shrnuje před startem druhé vlny EET zkušenosti s nejzávažnějšími problémy při evidenci tržeb poplatníků z první vlny EET, typicky způsobenými chybnou implementací nebo konfigurací na straně pokladny. Uvedeným tématům byl věnován workshop pro vývojáře 16.12.2016, jehož prezentace i videozáznam jsou dostupné.
 • 20.2.2017 byly zveřejněny vzorové příklady naplnění položek datové zprávy pro různé typy tržeb a situací.
 • 4.1.2017 Plánovaná změna Certifikační autority Playground
  V návaznosti na dřívější oznámení o zavedení nové dlouhodobé certifikační autority "EET CA1 Playground" (CN= ET CA 1 Playground) bude ke dni 6.1.2017 ukončena podpora původní dočasné certifikační autority "CA PG" (CN = GFR EET test CA 1). Datové zprávy podepsané certifikáty vydané certifikační autoritou "CA PG" budou od této změny odmítány s chybou 4 (Neplatny podpis SOAP zpravy).
  Informace o certifikační autoritě EET CA1 Playground jsou obsaženy v souboru "Neprodukční prostředí (Playground) v3.1 – Přístupové a provozní informace". Certifikáty EET CA1 Playground jsou vydávány speciální instancí certifikační autority vydávající produkční certifikáty, což zaručuje maximální možnou míru kompatibility struktury a obsahu certifikátů s produkčním prostředím. Vzorové testovací datové zprávy publikované v říjnu 2016 jsou již podepsané novou certifikační autoritou EET CA1 Playground.
  Odkaz na sadu publikovaných certifikátů – viz oznámení ze 14.11. 2016 níže.
 • 20.12.2016 byly zveřejněny materiály z druhého semináře pro vývojáře k elektronické evidenci tržeb, který proběhl 16.12. 2016.
 • 16.12.2016 od 9 do 11 hodin proběhne na Finančním úřadě pro hlavní město Prahu ve Štěpánské ulici již druhý Seminář pro vývojáře k elektronické evidenci tržeb. Registrace nutná!
 • 14.11.2016 Prvotní certifikáty pro neprodukční prostředí (Playground) budou platné pouze dokonce roku 2016. Nové certifikáty pro Playground jsou již od října k dispozici zde: EET_CA1_Playground_v1.zip. Zajistěte si jejich včasnou výměnu.
 • 11.11.2016 Konfigurace HTTPS protokolů na produkčním prostředí neodpovídala přesně popisu rozhraní a dlouhodobému nastavení Playgroundu. 10.11.2016 došlo k opravě, konfigurace nyní odpovídá popisu rozhraní a konfiguraci Playgroundu, proti které byly řešení pokladních systémů testovány.
  V souladu s popisem rozhraní jsou povoleny pouze protokoly TLS1.1 a vyšší.
 • 1.11. 016 byl zahájen pilotní provoz produkčního prostředí. Na stránce Technická specifikace byly zveřejněny přístupové a provozní informace k produkčnímu prostředí.
 • 11.10.2016 byl na stránce Technická specifikace zveřejněn popis rozhraní verze 3.1, kompatibilní s předchozí verzí 3.0.
 • 10.10.2016 ve večerních hodinách byla instalována na Playground verze 3.1. Na Playgroundu byla dále zprovozněna podpora nové dlouhodobé certifikační autority "EET CA1 Playground". Původní dočasná certifikační autorita "CA PG" bude podporována do 31.12.2016.
 • 6.10.2016 Nejpozději 10. října 2016 bude na Playground nasazena nová verze rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb, verze 3.1. Jedná se o kompatibilní změnu ke stávající verzi 3.0. Změna nevyžaduje rekompilaci a reinstalaci software pokladních zařízení. Rekompilace a reinstalace je nutná pouze v případě zájmu o nové funkce rozhraní.
  Verze rozhraní 3.1 nahradí stávající verzi 3.0 na přístupovém URL Playground https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3
  Beze změny budou rovněž identifikátory XML namespace.
  Změny ve verzi 3.1 oproti verzi 3.0:
  • maximální velikost položky „porad_cis“ (pořadové číslo účtenky) navýšena na 25 znaků
  • do odpovědi v ověřovacím módu doplněna varování shodná s ostrým módem
  • úpravy popisu rozhraní
 • 6.10.2016 Finanční správa plánuje spuštění zkušebního provozu produkčního prostředí k 1. listopadu 2016 ve verzi rozhraní kompatibilní se stávající verzí 3.
  Na produkčním prostředí bude přístupové URL rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb https://prod.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3.
 • 15.8.2016 byla na stránce Technická specifikace v sekci "IT/Vývojáři" zveřejněna verze 3.0 dokumentu "Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb" a související dokumenty.
 • 15.8.2016 byla spuštěna verze 3.0 Playgroundu na URL https://pg.eet.cz:443/eet/services/EETServiceSOAP/v3.
  Sekce Nejčastější dotazy vývojářů byla doplněna o kategorii "Podpora Playgroundu".
 • 1.8.2016 V průběhu měsíce srpna dojde ke zveřejnění nové verze dokumentu „Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“ (verze 3). Souběžně bude také aktualizován dokument „Popis položek datové zprávy a příklady situací při evidenci tržeb“.
  Změny v dokumentaci si vyžádají úpravy Playgroundu.
  Změny:
  • Zasílání informací o nalezených nekritických chybách v potvrzovací zprávě.
  • Upřesňující a doplňující informace v jednotlivých bodech dokumentu „Formát a struktura údajů o evidované tržbě a popis datového rozhraní pro příjem datových zpráv evidovaných tržeb“.
 • 13.6.2016 - Testovací prostředí (Playground) bylo spuštěno dne 13.6.2016. Informace potřebné pro použití testovacího prostředí jsou uvedeny v sekci "IT/Vývojáři" - "Technická specifikace".

 

Nacházíte se zde: