Proč evidence tržeb?

Hlavní důvody pro zavedení evidence tržeb.

Dlouhodobé a systematické krácení daňové povinnosti se v některých oblastech podnikání stalo v České republice téměř běžnou záležitostí. Nevykázané příjmy tak podle Českého statistického úřadu dosahují v České republice částky cca 170 mld. Kč ročně, tedy více než dvojnásobek schodku státního rozpočtu.

Finanční správa nyní nemá potřebné informace, aby dokázala při množství podnikatelů v České republice efektivně a cíleně provádět daňové kontroly. Proto bylo nutné přijít s novými, avšak osvědčenými moderními nástroji, které zamezí daňovým únikům a poskytnou Finanční správě adekvátní nástroje, které jí umožní získat efektivní formou informaci o tom, zda daňový poplatník správně vykazuje své hotovostní tržby a nepodniká na úkor ostatních podnikatelů. Proč tedy chtít evidenci tržeb?

Pro zlepšení prostředí podnikatelům

Rovné podmínky na trhu

 • Odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji,
 • snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21% na 15% s výjimkou alkoholu, tabákových výrobků a doplňkového sortimentu,
 • možné další snížení daňového zatížení v budoucnu.

Cílená kontrola, méně administrativy

 • Nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami,
 • omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami,
 • možnost využití evidovaných dat k dalším účelům podnikatele (získání lepšího přehledu o vstupech a výstupech, zboží, zlepšení možnosti kontroly případného podvodného jednání ze strany zaměstnanců, apod.)
Podnikatelé

Pro férovější podmínky pro zaměstnance

Odstranění černých výplat „na ruku“ a spravedlivější sociální politika

 • Ochrana a stabilita  (nárok na odstupné, výpovědní doba),
 • férový základ pro výpočet „sociálních plnění“ a důchodů pro zaměstnance v budoucnu.
Zaměstnanci

Pro lepší fungování státu

Účinnější Finanční správa

 • Efektivnější zacílení daňových kontrol a snížení zátěže poctivých podnikatelů,
 • rychlejší a přesnější reakce na podvodné praktiky.

Lepší výběr daní

 • Spravedlivý a efektivní výběr stávajících daní namísto jejich navyšování, do budoucna může dojít i ke snížení daňové zátěže,
 • vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb,
 • snížení deficitu státního rozpočtu.

Pro všechny občany

 • Za 5 let vybere stát jen z prvních dvou sektorů (pohostinství, ubytovací služby a obchod), které se do evidence tržeb zapojí, podle odhadu navíc až 60 miliard Kč (12 mld. Kč ročně).
 • Co lze za peníze navíc například pořídit:
Důchody + 420  Kč měsíčně ke každému důchodu
Dálnice + 200 km nových dálnic
Platy učitelů + 6 500 Kč ke každé výplatě
Stát

Nacházíte se zde: