Proč evidence tržeb?

Hlavní důvody pro zavedení evidence tržeb.

Elektronická evidence tržeb je převratný systém, který má jeden hlavní cíl: narovnat podnikatelské prostředí v České republice. Zajišťuje, aby ti, kteří neplatí daně, neměli výhodu oproti poctivým živnostníkům a podnikatelům. Proto již některé z forem evidence hotovostních tržeb funguje v bezmála dvacítce evropských zemí.

Férové prostředí je takové, kde mají všichni stejné podmínky a ve kterém řádné plnění povinností neznamená konkurenční nevýhodu. A právě proto je evidence tržeb od počátku zamýšlena jako plošné opatření pro hotovostní tržby napříč ekonomikou.

Vedlejším, ale neméně důležitým efektem je lepší výběr daní. Podle Českého statistického úřadu dosahovaly před spuštěním elektronické evidence tržeb nevykázané tržby 160 mld. ročně.

Elektronická evidence tržeb přináší I další benefity, připomeňme si ty nejdůležitější z nich.

Pro zlepšení prostředí podnikatelům

Rovné podmínky na trhu

 • Odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji,
 • významné snížení DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného. Prostor pro další snížení daní v budoucnu,
 • sleva na dani 5 000 Kč pro podnikatele - fyzické osoby,
 • férové prostředí a fungující stát.

Cílená kontrola, méně administrativy

 • Nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami,
 • omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami,
 • možnost využití evidovaných dat k dalším účelům podnikatele (získání lepšího přehledu o vstupech a výstupech, zboží, zlepšení možnosti kontroly případného podvodného jednání ze strany zaměstnanců, apod.)
Podnikatelé

Pro férovější podmínky pro zaměstnance

Méně černých výplat „na ruku“ a spravedlivější sociální politika

 • Ochrana a stabilita  (nárok na odstupné, výpovědní doba, přístup k hypotéce),
 • férový základ pro výpočet „sociálních plnění“ a důchodů pro zaměstnance v budoucnu.
Zaměstnanci

Pro lepší fungování státu

Účinnější Finanční správa

 • Efektivnější zacílení daňových kontrol a snížení zátěže poctivých podnikatelů,
 • rychlejší a přesnější reakce na podvodné praktiky.

Lepší výběr daní

 • Spravedlivý a efektivní výběr stávajících daní namísto jejich navyšování,
 • vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb,
 • řádný výběr daní je nepostradatelným pilířem fungující ekonomiky a dlouhodobě zdravých veřejných financí.

Pro všechny občany

 • Přínos elektronické evidence tržeb po náběhu všech plánovaných fází je pro veřejné finance od počátku konzervativně odhadován na 18 mld. Kč ročně. Z výsledků po náběhu prvních dvou vln je zřejmé, že přínosy EET tato očekávání pohodlně dosahují a po kompletním náběhu systému bude plánovaného efektu bez jakýchkoliv pochybností dosaženo.
 • Co lze za 18 mld. Kč ročně například pořídit:
Důchody + 517  Kč měsíčně ke každému důchodu
Dálnice + 60 km nových dálnic
Armáda a bezpečnost 37 nových vrtulníků nebo 54 nových tanků
Stát

Nacházíte se zde: