Prohlášení o obsahu

Informace obsažené na těchto internetových stránkách jsou obecného charakteru a slouží k základní orientaci v problematice elektronické evidence tržeb.

Tyto informace nezohledňují konkrétní  okolnosti individuálního případu. Ministerstvo financí a orgány Finanční správy České republiky si vyhrazují právo na změnu či odstranění obsahu těchto internetových stránek bez předchozího upozornění.

Upozorňujeme, že Ministerstvo financí ani orgány Finanční správy České republiky nejsou orgány, které poskytují závazný výklad a aplikaci právních předpisů. K tomuto je v individuálních případech oprávněný místně a věcně příslušný soud. Informace na těchto internetových stránkách nenahrazují závazný právní výklad, závazné posouzení o určení evidované tržby či rozhodnutí v soudním řízení.

Nacházíte se zde: