Řekli o evidenci tržeb

Stanoviska představitelů profesních komor a svazů v mediích.

Popis ...

Petr Fischer

  • komentátor HN
"Evidence tržeb má především změnit jisté zaběhnuté rigidní morálně-podnikatelské návyky, a to i na straně spotřebitelů(!), kteří jsou v souladu s výše zmíněnou společenskou náladou obvykle srozuměni s tím, že k odklánění tržeb dochází jaksi přirozeně."
Popis ...

Marta Nováková

  • prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu
"Vítáme aktivitu ministerstva financí, protože jde o průlomový přístup při návrhu zákona – diskutujeme od začátku o tom, jaké bude mít připravovaný zákon dopady pro podnikání v našem obchodu."
Popis ...

Karel Havlíček

  • předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)
"Elektronická evidence tržeb by měla být zavedena postupně."
Popis ...

Josef Středula

  • předseda Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS)
"Chceme, aby byla evidence zavedena od ledna 2016. Už jen legislativní cesta trvá 11 měsíců. Společně se to ale dá uskutečnit."
Popis ...

Jaroslav Hanák

  • prezident Svazu průmyslu a dopravy
"Čím více se to zavede a čím více lidí to postihne, tím lepší. Už je čas, aby všichni platili daně a poctivě podnikali."
Popis ...

Andrej Babiš

  • ministr financí
"Chorvatsko je menší země s větším rozsahem šedé ekonomiky než Česká republika. Jižanská nátura má blíže k pohodičce než k daňové disciplíně. A přesto, nebo právě proto, jsme v Chorvatsku našli moderní, funkční model evidence tržeb."
Popis ...

Vladimír Dlouhý

  • prezident Hospodářské komory ČR
"Zavedení EET chápeme především jako pokus o narovnání konkurenčního prostředí, ve prospěch řádných podnikatelů, proti daňovým podvodníkům. Pokud tento základní cíl EET postupně nenaplní, nemá význam. Má-li však být EET zavedena, pak na základě vlastních praktických poznatků HK ČR preferuje – podobně jako MF ČR - chorvatský model, který je nejlevnější, s nejmenšími zásahy státu."
Popis ...

Zdeněk Juračka

  • předseda Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)
"Podporujeme přijetí zákona o elektronické evidenci tržeb, protože sami členové Asociace podnikají v souladu se zákony této země. Chceme podnikat v prostředí rovných příležitostí, kde žádné skupině podnikatelů není tolerováno obcházení zákona a vyhýbání se placení daní a ostatních odvodů do státních a sociálních rozpočtů."

Nacházíte se zde: