Informace o technické realizaci Elektronické evidence tržeb a zpřesnění nákladů

12.02.2016

Finanční správa, která je pověřena realizací projektu Elektronické evidence tržeb (etržeb), blíže informuje o způsobu technické realizace tohoto projektu ve fázi schválení zákona o evidenci tržeb Poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení.

„Oproti původně zvažovanému záměru vybudování úplně nového komplexního systému etržeb na „zelené louce“, přistoupila Finanční správa s ohledem na hospodárnost, efektivitu a účelnost vynakládaných prostředků k realizaci technického řešení etržeb formou maximálního využití stávající technické infrastruktury“, řekl generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

Část technického řešení e-tržeb bude představovat upgrade stávajícího automatizovaného daňového informačního systému (ADIS). V praxi jde o začlenění technického řešení etržeb do již fungujících modulů ADIS, jako například do Daňového portálu, Daňové informační schránky, spisové evidence, evidence kontrolních úkonů, což umožní efektivní využití existující infrastruktury ADISu. Toto řešení je v souladu se zákonem o utajovaných informacích, kdy dodavatel systému ADIS disponuje stupněm utajení „tajné“.

V rámci technické realizace etržeb a jeho provozu bude Finanční správa dále spolupracovat se státním podnikem Státní pokladnou Centrem sdílených služeb (SPCSS). SPCSS zajistí služby provozu na základě in-house zadávání. Dále pro zabezpečení technického řešení bude využito otevřených výběrových řízení v oblasti dokoupení zbývající infrastruktury a upgrade ADISu. S ohledem na výhradní autorská práva dodavatele ADISu bude upgrade zadán formou jednacího řízení bez uveřejnění, a bude představovat náklad maximálně 50 mil. korun.

Uvedený způsob technické realizace projektu etržeb umožní snížení celkových nákladů na jeho vybudování a prvních 5 let provozu nejméně o 250 mil. korun oproti původně rozpočtované částce 1,2 mld. korun. Tato úspora spočívá zejména ve využití stávající infrastruktury ADISu oproti původně zvažovanému záměru.

Nacházíte se zde: