Vybavení pro evidování tržeb

Popis technického vybavení pro evidenci tržeb.

Vybaveni pro evidování tržebPokladní zařízení (HW, SW)

Poplatníci potřebují pro evidenci tržeb vhodné pokladní zařízení. Důležité je, aby zařízení bylo schopno pomocí internetového připojení odeslat datovou zprávu o přijaté tržbě a přijmout zpět fiskální identifikační kód (FIK).

Smyslem otevřeného řešení je, aby si poplatník mohl pořídit takové pokladní zařízení, které bude odpovídat typu jeho podnikatelské činnosti a požadavkům. V rámci volby zařízení není odkázán na konkrétního dodavatele nebo skupinu dodavatelů. Dodavatelé pokladních zařízení ani tato zařízení nebudou podléhat certifikaci.

Mimo klasické pokladny je možné využít pro evidenci tržeb například osobní počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s příslušným software, připojením na internet a tiskárnu. Poplatníci, kteří již mají elektronické pokladny s připojením na internet, budou potřebovat pouze aktualizaci softwaru v pokladním zařízení.

Podrobné informace k výběru pokladního zařízení pro EET

Jaký druh pokladního zařízení si mohu pořídit?
Mohu použít stávající pokladnu, resp. aplikaci?
Co musí pokladní zařízení umět?
Může pokladní zařízení umožňovat i jiné funkce?
Kolik za pokladní zařízení zaplatím?
Je cena, kterou jednorázově za pokladní zařízení zaplatím, konečná?
Jak je to s připojením k Internetu?
Je důležitá rychlost připojení?
Jak je to se servisem pokladních zařízení?
Jaké informace by měl dodavatel při výběru pokladního zařízení poskytnout?
Porucha pokladního zařízení

Tyto informace jsou k dispozici také ke stažení:
Jaké pokladní zařízení mohu použít pro Elektronickou evidenci tržeb?

Internet

Pro pokladní zařízení je nutné zajistit dostatečně kvalitní připojení k internetu. Velikost odesílaných dat bude je velmi malá, v jednotkách kB. Proto není nutné mít k dispozici vysokorychlostní internet.

Sleva

Jako kompenzaci nákladů spojených s pořízením pokladního zařízení je poplatníkům daně z příjmů fyzických osob umožněno uplatnit jednorázovou slevu na dani, a to nejvýše do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka). Maximálně však 5 000 Kč. Tuto slevu si mohou tito poplatníci uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

On-line evidence tržeb a registrační pokladny

Technické řešení pro evidenci tržeb on-line je jednoduché, nevyžadují se žádná speciální certifikovaná zařízení, která by musela být vybavena fiskální pamětí. Poplatníci mohou využít jakékoliv zařízení, které umožní odeslat požadované údaje do systému Finanční správy a vystavit účtenku. Je nutno zdůraznit, že on-line řešení evidence tržeb je mylně zaměňováno za registrační pokladny.

Registrační pokladny dosud využívá řada států, a to především z důvodu, že neměly v době zavádění evidence tržeb jinou volbu. Česká republika s cílem podnikatele příliš nezatížit a omezit manipulaci se zasílanými údaji, zvolila model on-line zasílání údajů o tržbách.

Hlavní rozdíly mezi on-line evidencí tržeb a registračními pokladnami:

registrační pokladny  e-tržby 
Stát udělí omezenému počtu dodavatelů certifikaci a podnikatelé/firmy si musejí vybrat z jejich nabídky.  Poplatníci/firmy si svobodně vyberou pro ně nejvýhodnější zařízení. Konkurence tlačí ceny on-line pokladen dolů. Jako on-line pokladna navíc může sloužit i mobilní telefon nebo tablet s tiskárnou.
 Certifikovanou registrační pokladnu si podnikatel musí koupit, i když již moderní pokladnu má. Navíc certifikace zvyšuje ceny pokladen i servisních služeb.  V případě on-line řešení může poplatník/firma využít stávající zařízení, pokud jej poplatník/firma má, stačí jen dovybavit softwarem.
 Další náklad představuje pravidelný a pouze autorizovaný servis registrační pokladny.  Záleží jen na podnikateli/firmě, kdo a jak často provede servis jeho zařízení.
 Speciální softwary dokáží manipulovat s daty a nařízené registrační pokladny se proto míjí účinkem.  On-line řešení je vůči podvodům mnohem odolnější.

Schéma pro rozhodování poplatníka

Nacházíte se zde: