Základní informace

Základní informace o evidenci tržeb.

Legislativa

Právní úprava pro oblast evidence tržeb.

Chci vědět více

Metodika

Metodické materiály a pomůcky k evidenci tržeb.

Chci vědět více

Proč evidence tržeb?

Hlavní důvody pro zavedení evidence tržeb.

Chci vědět více

Jak to funguje?

Způsob fungování systému evidence tržeb.

Chci vědět více

Kdo, co a odkdy?

Povinné subjekty, předmět evidence tržeb a harmonogram.

Chci vědět více

Nacházíte se zde: