Základní informace pro zákazníky

Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné povinnosti. 

Informační povinnost prodejce

O povinnosti evidovat tržby a vystavovat zákazníkům účtenky je prodávající povinen své zákazníky informovat, a to formou tzv. informačního oznámení, jehož obsahem je:

 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu,
 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zvláštním režimu.

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, a to jak v kamenné prodejně, tak též na internetových stránkách tzv. e-shopů, jejichž prostřednictvím je umožněno platit formou, která podléhá evidenci tržeb. Informace musí být dostatečně viditelná a čitelná.

Základní informace o tom, které platby podléhají evidenci tržeb, najdete v sekci O projektu.

Účtenka

Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby nebo vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve (zejm. v případě použití poukázek, voucherů, elektronických peněženek apod.).

Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Za nepřevzetí účtenky nebude zákazník nijak pokutován.

Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, kterou prodávající přijme.

 

Předání účtenky

V případě evidování tržeb v běžném či zjednodušeném režimu zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat ji zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes Bluetooth). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy se prodej zboží a služeb uskutečňuje na dálku (např. internetový obchod). Účtenku lze elektronicky vystavit pouze za předpokladu, že s takovýmto postupem zákazník souhlasí. Bližší informace lze nalézt v kapitole „Elektronická účtenka“.

V případě evidování tržeb ve zvláštním režimu zákon o evidenci tržeb stanovuje způsob vystavení účtenky, a to v § 23a odst. 1 písm. a), podle kterého je poplatník povinen při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Jedná se o blok účtenek, který vydává Ministerstvo financí který je poplatníkům předáván finančním úřadem. Žádnou jinou formu účtenky pro účely splnění evidenční povinnosti dle tohoto zákona není možné akceptovat.

 

Ověření účtenky u správce daně

Poplatník evidující tržby v běžném či zjednodušeném režimu má povinnost zaslat do systému Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě, a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si může zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval.

V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu prostřednictvím aplikace Ověření účtenky na Daňovém portálu Finanční správy ČR. V případě výpadku internetu může být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

Při evidenci tržeb ve zvláštním režimu, kdy údaje o evidovaných tržbách nejsou zasílány do systému EET online, zákazník nemá z povahy věci možnost ověřit si, zda byla jeho platba zaevidována.

 

Údaje uváděné na účtence

Podnikatel evidující tržby v běžném či zjednodušeném režimu je na účtence povinen uvádět:
 • fiskální identifikační kód (FIK),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
 • daňové identifikační číslo (DIČ) poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, pokud není kmenová část tohoto DIČ tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby v české měně,
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Pokud účtenka neobsahuje FIK, měla by obsahovat podpisový kód poplatníka (PKP). K této situaci dochází např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.

vzorová účtenka

Poplatníci evidující tržby ve zvláštním režimu musí zákazníkovi vystavit účtenku z bloku účtenek se zákonem stanovenými náležitostmi, kterými jsou:

 • daňové identifikační číslo (pokud není jeho kmenová část tvořena rodným číslem),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna (pouze v případě, kdy poplatník eviduje tržby ve více provozovnách),
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celková částka tržby v české měně.

Nacházíte se zde: